Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

"Det är ovärdigt för Sverige att regeringen låter hemlösheten bita sig fast"

2012-01-10
Socialstyrelsens kartläggning av människor i hemlöshet – som offentliggjordes idag – visar att hemlösheten har ökat i alla hemlöshetssituationer sedan mätningen 2005.

Socialstyrelsens kartläggning av människor i hemlöshet – som offentliggjordes idag – visar att hemlösheten har ökat i alla hemlöshetssituationer sedan mätningen 2005. Sammanlagt har cirka 34 000 personer, enligt Socialstyrelsens definition, inrapporterats som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden, varav cirka 4 500 personer i akut hemlöshet.

Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission, kommenterar:
- Hemlösheten har bitit sig fast i Sverige och har ökat på flera områden. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Tyvärr bekräftar Socialstyrelsens siffror vår bild. Antalet människor i hemlöshet blir fler, allt fler söker sig till våra boenden och andra verksamheter, och av dem som kommer till oss är allt fler unga.

- Bakom statistiken finns de verkliga människorna, dem vi möter varje dag. Det är människor som lever med en extrem utsatthet, men som inte får det stöd de behöver och är berättigade till. Vissa är unga som varit utsatta för våld och inte vågar återvända till sina familjer, andra har blivit vräkta från sina hem efter en hyresskuld på några tusenlappar eller har aldrig haft en egen bostad över huvud taget. 

- Det är tydligt att den nuvarande regeringen inte tar detta stora samhällsproblem på allvar. Tidigare hade regeringen en strategi mot hemlöshet, i senaste budgetpropositionen talar de istället om en ”ambition”. I praktiken finns i dag ingen samlad nationell politik för att bryta hemlösheten, säger Marika Markovits.

Stockholms Stadsmission publicerar årligen rapporten ”Hemlös”, som granskar det offentligas insatser mot hemlöshet. Den senaste rapporten släpptes i oktober förra året och visar bland annat att sedan regeringen 2007 satte målet att inga barn ska vräkas har 1 900 barn vräkts i landet och i 55 kommuner har vräkningarna av barn ökat. 

För att minska hemlösheten och underlätta för människor som drabbas av hemlöshet har Stockholms Stadsmission föreslagit bland annat starkare lagskydd mot vräkning av barn, mer uppsökande arbete, en fungerande bostadsgaranti och personligt ombud för människor i hemlöshet.