Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Diapraxis - en innovativ metod för interkulturell och interreligiös dialog

2013-06-03
Diapraxis utgör en innovativ metod som har utarbetats i samarbete mellan olika religiösa samfund och föreningar. Nu introducerar Stockholms Stadsmission med samverkanspartners en metodhandbok för användning inom sociala verksamheter och religiösa samfund.

Arbetet med att ta fram Diapraxis drevs som ett projekt inom ramen för Källan råd- och stödcentrum i Fisksätra, Nacka kommun, av Stockholms Stadsmission i samarbete med Svenska kyrkan Nacka församling, Muslimska föreningen i Nacka och Stockholms katolska stift. Projektet möjliggjordes med finansiering av Europeiska Integrationsfonden. Metoden lever nu vidare i Källans ordinarie verksamhet.

Metodhandboken ger praktisk handledning för socionomer och andra som arbetar inom socialt arbete liksom verksamma inom religiösa samfund och kulturföreningar som vill bygga upp liknande verksamhet eller ge inspiration till ett framgångsrikt förhållningssätt för att bedriva socialt arbete i mångkulturella kontakter. Den kan också ge tips och idéer för enskilda gruppaktiviteter som kan bygga upp dialog lokalt.

Metoden syftar framför allt till:

  • att skapa forum för möten och dialog
  • självstärkande arbete
  • att bryta isolering och utanförskap
  • att skapa nya arenor för integration och ökad förståelse mellan olika kulturella och religiösa grupper