Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Europas stadsmissioner kraftsamlar

2012-09-03
– Fler kvinnor, unga och barnfamiljer i hemlöshet över hela Europa.

Det finns en växande andel kvinnor, yngre och barnfamiljer i hemlöshet över hela Europa. EU-migranter är en annan grupp som ökar. Den 5-7 september samlas Europas stadsmissioner i Stockholm för att tillsammans diskutera hur hemlösheten har utvecklats, utbyta erfarenheter och finna lösningar för samarbete.

Profilen för människor i hemlöshet i Europa har förändrats de senaste åren. Dominerande inom hemlöshet är fortfarande medelålders, ensamstående män men det finns grupper som under de senaste 1-5 åren har växt, såsom kvinnor, yngre, barnfamiljer och EU-migranter.

Uppgifterna kommer från Feantsa, en intresseorganisation i Bryssel för europeiska nationella organisationer som bekämpar hemlöshet, som har sammanställt statistik samt information om hur hemlösheten har utvecklats i Europas länder.

– Vi arbetar olika i olika länder och har mycket att lära av varandra. Särskilt viktigt är det med ett nära samarbete och kunskapsöverföring då EU-migranter är en växande grupp inom hemlöshet i flera europeiska länder, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Som en följdeffekt av den ekonomiska krisen har personer med högre utbildning och arbetslivserfarenhet som lever i hemlöshet växt i antal, många har drabbats av inkomstbortfall på grund av arbetslöshet. Det handlar ofta om personer som inte har betraktats vara i riskzonen att hamna i hemlöshet före krisen.

Hemlösheten ökar i de flesta länder

Enligt inrapporterade siffror till Feantsa har hemlösheten ökat inom de flesta länder i Europa de senaste åren, däribland Sverige. Exempelvis har antalet personer som besöker härbärgen ökat med 24 procent mellan år 2005-2010 i Frankrike, och i Grekland har antalet hemlösa ökat med 25 procent mellan år 2009-2011.* Det är endast i Nederländerna, Skottland och Finland som hemlösheten har minskat. I Danmark är antalet människor som lever i hemlöshet oförändrat.

Europeiska stadsmissioner lär av varandra i Stockholm i september

Vart fjärde år samlas medarbetare på stadsmissioner över hela Europa för att bland annat diskutera utvecklingen inom hemlöshet och vad man gemensamt kan göra för att förbättra situationen. I september kommer 160 deltagare från hela Europa till konferensen EAUM, The European Association of Urban Missions, i Stockholm.

– Vi står inför många utmaningar som vi kommer att reflektera över gemensamt. I och med konferensen vill vi också visa hur vi arbetar här i Sverige vilket jag hoppas ska inspirera andra länders representanter, samtidigt som vi vill inspireras av dem för att utveckla vårt arbete med hemlöshet, avslutar Marika Markovits.

Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se