Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fattigdomsrapporten – Stadens fattiga 2015: Bryt tystnaden kring den absoluta fattigdomen i Sverige

2015-09-18
Sveriges Stadsmissioner släpper i dag rapporten ”Stadens fattiga – en rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom”.

I samarbete med Magnus Karlsson, docent vid Ersta Sköndal Högskola, har Sveriges sju stadsmissioner tagit fram ett underlag som visar hur den svenska fattigdomen ser ut i verkligheten. De samlade erfarenheterna från stadsmissionernas sociala verksamheter som nu sammanställts i årets fattigdomsrapport tydliggör att bortom myndigheternas statistik finns ett utanförskap som är mer långtgående än man tidigare trott. Det handlar inte bara om människor som av olika skäl inte har tillgång till de allmänna välfärdssystemen, som EU-migranter och papperslösa. Bland de allra fattigaste i vårt samhälle finns också en grupp människor som egentligen borde ha rätt till stöd men som av någon anledning inte får det, individer som av olika skäl hamnat mellan stolarna.  

- Det finns en grupp människor med personnummer som befinner sig helt utanför systemet och forskningsrapporten ”Stadens fattiga” synliggör dessa. Människor som inte har någonting blev plötsligt synliga, säger Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

- Bland de allra fattigaste finns också långvariga biståndsmottagare, som många gånger inte har råd med mat i slutet av månaden och inte har råd att köpa saker som behövs i vardagen. Det ekonomiska biståndet är inte beräknat för att leva på under en längre tid, men det finns de som tvingas göra det och de lever i stor utsatthet, säger Marika Markovits. 

I diskussioner om fattigdom görs en distinktion emellan absolut och relativ sådan. Båda är lika viktiga att lyfta eftersom de på olika sätt påverkar människors livssituation på ett negativt sätt. Samtidigt har den absoluta fattigdomen under lång tid setts som något som främst finns på andra håll i världen. I den offentliga bilden av Sverige har de allra fattigaste definierats bort. Det har blivit en sanning att i välfärdslandet Sverige har alla människor i alla fall mat på bordet och tak över huvudet. Att vi har ett skyddsnät utan maskor. Så är det inte. Magnus Karlsson har i sina studier kunnat urskilja åtminstone två nivåer av fattigdom som ligger under den officiella definitionen, vilken oftast syftar till människor som är berättigade till ekonomiskt bistånd. 

Sveriges Stadsmissioner hoppas att Fattigdomsrapporten skall leda till en mer djupgående diskussion om fattigdom i vårt land. Rapporten kommer att vara återkommande eftersom det finns ett stort behov av mer omfattande kunskap om fattigdom, och ett behov av, att lyfta fattigdomsfrågan högre upp på samhällets agenda. Vi måste bryta tystnaden kring den absoluta fattigdomen i Sverige. 

Läs Fattigdomsrapporten 2015

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. Rapporten har arbetats fram på uppdrag av Riksföreningen Sveriges stadsmissioner med finansiering från Svenska PostkodLotteriet.

Karin Timm Östlund
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Kommunikatör/Projektledare