Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Flera av Stockholms Stadsmissions verksamheter HBT-certifieras

2015-04-29
Imorgon mottar Stockholms Stadsmissions äldreverksamhet, projektet Oneeighty och verksamheter inom Bostad Ung RFSL:s HBT-certifiering. Certifieringarna är slutet av halvårslånga utbildningar med syfte att synliggöra HBT-frågor via kompetenshöjande åtgärder. Genom certifieringarna tar Stockholms Stadsmission ställning för verksamheter där alla – oavsett läggning – ska känna sig välkomna.

Förra hösten påbörjade Stockholms Stadsmissions äldreverksamheter, Oneeighty som arbetar via webben för att minska skolfrånvaro, och Bostad Ung som består av Träningsboende för unga och Boende för ensamkommande flyktingungdomar, RFSL:s HBT-certifiering.

Under ett halvår har samtliga medarbetare inom verksamheterna diskuterat och reflekterat över normer och bemötande i ett bredare perspektiv. Syftet med utbildningen är att ge deltagare och medarbetare en god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande utifrån ett HBT-perspektiv.

Välkommen till HBT-certifiering av äldreverksamheten, Oneeighty och Bostad Ung

I morgon, den 29:e april, tilldelas äldreverksamheten och på torsdag, den 30 april, mottar Oneeighty och Bostad Ung, RFSL:s HBT-certifiering under en ceremoni hos respektive verksamhet. Representant från RFSL och verksamheterna finns på plats. Det bjuds på kaffe och regnbågstårtor från Grillskas brödbod och bageri. Varmt välkommen att delta under ceremonin.

HBT-certifiering av äldreverksamheten

– För oss som arbetar inom äldreverksamheten finns det en extra dimension av certifieringen då flera av våra deltagare faktiskt har levt under en tid då homosexualitet har betraktats som en sjukdom. Certifieringen blir därför ett tydligt ställningstagande och en del i vårt arbete för alla människors lika värde, säger Mija Bergman, tf. verksamhetschef äldreverksamheten, Stockholms Stadsmissions.

HBT-certifiering av Oneeighty och Bostad Ung

– Många ungdomar som vi möter inom våra verksamheter flyr från länder där endast en heterosexuell norm är rådande. Övriga sexuella identiteter eller könsuttryck är olagliga och i värsta fall förknippat med dödsstraff. En HBT-certifiering är ett sätt för oss att på ett strukturerat och målmedvetet sätt skapa förutsättningar för ett respektfullt och öppet bemötande av de boende i våra verksamheter, säger Maria Wisén, verksamhetschef Bostad Ung och Oneeighty, Stockholms Stadsmission.

Om RFSLs HBT-certifiering

Det tar i snitt ca 6-8 månader att genomföra processen och få RFSL:s HBT-certifiering. Certifikatet gäller i tre år och kan därefter förnyas, så att verksamheten behåller sin certifiering under många år. Under processen genomgår all personal en utbildning i fyra steg, under ledning av RFSL:s utbildare. Dessutom ser verksamheten över informationsmaterial, blanketter och styrdokument samt miljö i kontorsrum och väntrum.

Om äldreverksamheten

I Stockholms Stadsmissions äldreverksamhet ingår Äldrecenter och Stenfasta kolloverksamhet för äldre. Målsättningen med verksamheterna är att låta äldre, oavsett ekonomi, möjlighet att bryta ensamhet och isolering. Några sommarveckors rekreation ger också möjlighet att etablera nya sociala kontakter, något som gör att många återfår aptiten på både maten och livet.

Om Oneeighty

Oneeighty arbetar online med unga med stor eller total skolfrånvaro och stöttar dem tillbaka till skolan och ett socialt sammanhang. Oneeightys metod utgår från de ungas intressen och styrkor och knyter deras informella lärande till skolans kurs- och läroplaner.

Om Bostad Ung

Bostad Ung består av verksamheterna Träningsboende för unga och Boende för ensamkommande. Båda boendena ligger vid Fridhemsplan och drivs utifrån Stockholms Stadsmissions värdegrund och med stort fokus på de boendes egenmakt.

Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se

Oneeighty – vänder frånvaro till närvaro i skolan

Oneeighty har arbetat med att stötta barn och unga med långvarig skolfrånvaro, så kallade hemmasittare, tillbaka till skolan. Tyvärr har verksamheten upphört.