Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grillska i Sundbyberg håller hög kvalitet – får prickfri tillsyn av Skolinspektionen

2015-05-21
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av alla skolor i Sverige. Vid inspektionen granskas faktorer som god lärandemiljö och elevernas möjligheter att nå målen för skolverksamheten. Grillska Gymnasiet i Sundbyberg genomgick under april månad en tillsyn helt utan anmärkningar. Endast cirka fem procent av alla gymnasieskolor fick prickfri tillsyn förra året.

Varje år granskar Skolinspektionen ett stort antal gymnasieskolor runt om i landet. Vid en tillsyn granskas skolverksamheten för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Under 2015 granskas alla gymnasieskolor i Stadsmissionens Skolstiftelse, liksom huvudmannaskapet.

I praktiken innebär en granskning att man bland annat tittar på hur väl skolan bidrar till elevernas studiero, hur man bemöter elever med behov av särskilt stöd, hur stor del av lärarna som har lärarbehörighet och hur man arbetar med betyg och bedömning.

Grillska Gymnasiet i Sundbyberg är en restaurangskola med 100 elever fördelade på Restaurang- och livsmedelsprogrammets två inriktningar – bageri samt kök och servering. Skolinspektionens beslut efter tillsynen av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg mottogs den 19 maj och är prickfri. Något som bara fem procent av alla gymnasieskolor erhöll förra året.

– Det är all engagerad personal, elever och framför allt den positiva kultur vi har på skolan som jag tror har bidragit till att vi fick så bra resultat. Vårt regelbundna arbete med det pedagogiska utvecklingsarbetet har också gjort sitt till, säger Erika Sahlin Bosta, rektor för Grillska Gymnasiet i Sundbyberg.

Under 2014 fattade Skolinspektionen 1 254 skolbeslut för gymnasieskolor (inklusive gymnasiesärskolor). 68 av dessa 1 254 fick inga påpekanden alls. En av dessa skolor var då Grillska Gymnasiet i Uppsala.

För hela rapporten se

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Grillska Gymnasiet Sundbyberg

Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se