Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grillska i Västerås får prickfri tillsyn av Skolinspektionen

2015-06-01
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av alla skolor i Sverige. Vid inspektionen granskas faktorer som god lärandemiljö och elevernas möjligheter att nå målen för skolverksamheten. Grillska gymnasiet i Västerås genomgick under maj månad en tillsyn helt utan anmärkningar.

Även Grillska gymnasiet i Sundbyberg mottog tidigare i år prickfri tillsyn. Något som endast cirka fem procent av alla gymnasieskolor fick förra året.

Varje år granskar Skolinspektionen ett stort antal gymnasieskolor runt om i landet. Vid en tillsyn granskas skolverksamheten för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Under 2015 granskas alla gymnasieskolor i Stadsmissionens Skolstiftelse, liksom huvudmannaskapet.

I praktiken innebär en granskning att man bland annat tittar på hur väl skolan bidrar till elevernas studiero, hur man bemöter elever med behov av särskilt stöd, hur stor del av lärarna som har lärarbehörighet och hur man arbetar med betyg och bedömning.

Vid Grillska gymnasiet i Västerås studerar cirka 400 elever. Skolan erbjuder sex olika program, såväl högskoleförberedande som yrkesprogram. Skolinspektionens beslut efter tillsynen av Grillska gymnasiet i Västerås mottogs den 28 maj och är prickfri. Något som bara fem procent av alla gymnasieskolor erhöll förra året.

– Vi arbetar som ett lag. Det upplever jag är den främsta anledningen till vårt goda resultat. Vi tar gemensamt ansvar för allt från kvalitet till vår positiva stämning och goda arbetsmiljö. Men jag tror också att en tydlig styrning från skolans ledning bidrar positivt till vår prickfria tillsyn. Då kan alla jobba i samma riktning, säger Stefan Remne, rektor för Grillska gymnasiet i Västerås.

Grillska gymnasiet i Sundbyberg är också prickfri

Tidigare i maj i år mottog även Grillska gymnasiet i Sundbyberg en prickfri tillsyn av Skolinspelningen. Under förra året (2014) fattade Skolinspektionen 1 254 skolbeslut för gymnasieskolor (inklusive gymnasiesärskolor). 68 av dessa 1 254 fick inga påpekanden alls. En av dessa skolor var då Grillska gymnasiet i Uppsala.

För hela rapporten gällande Grillska i Västerås

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Grillska Gymnasiet Västerås

Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se