Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Informationskampanj om ett mänskligare Stockholm nyanserar tiggeridebatt

2015-08-16
Efter att en informationskampanj av GodEl och Stockholms Stadsmission blivit stoppad av SL sprids den nu i sociala medier. Initiativet betonar vad som krävs i kampen för att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla och är utformad på svenska, engelska och romani.

På GodEls initiativ skulle den gemensamma kampanjen kring ett mänskligare Stockholm startat på Östermalms tunnelbanestation idag och pågått i två veckor. Trots SL:s beslut har GodEl och Stockholms Stadsmission valt att driva kampanjen vidare, men nu i sociala medier.

– Den senaste tiden har debatten kring tiggeri varit infekterad, polariserad och inte alltid baserad på fakta med följden att grundproblematiken och en god människosyn har gått förlorad. Vi anser att ingen människa ska behöva tigga för sin överlevnad. Men ett lagförbud mot tiggeri är inte rätt väg att gå. Det lägger fokus på symptomen – inte grundproblemet! Människor som tigger hellre än begår brott som ett sista försök att försörja sina familjer ska inte kriminaliseras, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.

– Vi tycker att samhällsdebatten idag saknar medmänsklighet och att människan bakom ofta glöms bort i diskussionen. Vi ville genom den här gemensamma kampanjen lyfta fram Stadsmissionens arbete som ett gott exempel samt vikten av medmänsklighet i allas agerande. Därför tycker vi självklart att det är olyckligt att situationen är sådan att vi inte kunde förmedla det, säger Marie Dahllöf, vd på GodEl. 

För att få bukt på situationen krävs strukturella förändringar på europanivå, på nationell nivå och lokalt för den enskilda individen. Stockholms Stadsmission verkar på lokal nivå för att hitta lösningar här och nu för de som har hamnat i den yttersta formen av utsatthet. 

Stockholms Stadsmission driver ett 50-tal verksamheter för olika målgrupper - barn, unga och äldre som lever i Stockholm i utsatta livssituationer. Vi tror på människors inneboende kraft att förändra sina liv! En av dessa verksamheter är Crossroads, en råd- och stödverksamhet för EU-migranter som erbjuder information och rådgivning om det svenska samhället och arbetsmarknaden, språkutbildning, stöd i kontakten med myndigheter samt mat och värme och vila. Stockholms Stadsmission driver också akutboende som erbjuder alternativ till att bo på gator och parker, liksom projekt för att hitta alternativ försörjning till tiggeri. Stockholms Stadsmission stödjer likaså de samlade svenska initiativ som syftar till ökade insatser i EU-migranternas hemländer. Allt med ett syfte - att ge människor kraft och möjlighet att på sikt själva bygga upp sina liv.

Reklamytan i Stockholms lokaltrafik där kampanjen skulle varit synlig har skänkts av elbolaget GodEl, vars vinst går till välgörenhet och där Stockholms Stadsmission är en av förmånstagarna.

Kampanjbudskap som endast uttrycks på romani

Förlåt för röran här i Sverige.
Det finns de som gör skillnad på människor.
Varje dag gör vi vårt allra bästa för att förändra det.
Vi på Stockholms Stadsmission och GodEl är stolta över att så många stödjer oss i detta arbete.
Tillsammans kämpar vi för att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla.

Själva kampanjbudskapet uttrycks endast på en romanidialekt som kallas för Kelderash. Dialekten har valts för att det sannolikt är den dialekt som flest talar i Rumänien.

Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se