Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Matmissionen - ny social supermarket i Veddesta

Åsa Domeij, Johan Rindevall och Marika Markovits Matmissionen i Veddesta
2016-09-13
Nu öppnar Stockholms Stadsmission åter igen en social supermarket. I Veddesta har Stockholms Stadsmission och Axfood iordningställt en lokal som öppnar för alla den 27 september.

Matmissionen i Veddesta gör det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att handla mat till reducerat pris. Matmissionen är också en plats för arbetsträning och bidrar till att minska matsvinnet.

Ett halvår har gått sedan Matmissionen i Rågsved brann ned. Sedan dess har Stockholms Stadsmission tillsammans med Axfood letat efter en ersättningslokal för att möjliggöra en nyöppning av Matmissionen för alla medlemmar som lever i ekonomisk utsatthet. Nu är det Veddestas tur att få en social supermarket.

– Matmissionen i Rågsved blev snabbt en succé – på kort tid fick vi 1 200 medlemmar. För oss var det viktigt att så fort som möjligt hitta ny lokal när butiken i Rågsved brann ned, eftersom vi ser att Matmissionen gör stor nytta för så många, säger Johan Rindevall som är verksamhetsledare för Matmissionen, Stockholms Stadsmission.

Matmissionens nya adress är Veddesta som ligger nordväst om Barkarby i Järfälla kommun. Stockholms Stadsmission står som ägare av butiken och driver den som ett socialt företag. I butiken ges människor förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden genom personligt stöd och yrkescoachning.

– Det känns fantastiskt att vi kan hälsa både nya och gamla medlemmar välkomna till Matmissionen i Veddesta och att vi åter igen kan erbjuda arbetsträning för upp till 20 personer som får närma sig arbetslivet, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Både för Stockholms Stadsmission och Axfood är Matmissionen ett sätt att bidra till att minska matsvinnet. Sortimentet i butiken består av donerat livsmedelsöverskott – produkter med till exempel korta datum eller mindre förpackningsskador. Butiken i Veddesta, som tidigare inhyste en Willys Hemma, är en temporär lösning och parallellt letar Stockholms Stadsmission efter nya lokaler i Stockholmsområdet. På sikt är förhoppningen också att öppna fler butiker.

– Att minska matsvinnet är en viktig del i Axfoods hållbarhetsarbete. När vi nu bygger upp Matmissionen igen är det inte bara Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross, utan även vårt stora lager i Jordbro, som är med och bidrar med mat, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Matmissionen är öppen för alla men medlemmar får handla livsmedel till 1/3 av vanligt butikspris eller mindre.

För medlemskap krävs att man har något av följande:

  • försörjningsstöd,
  • etableringsersättning
  • aktivitetsersättning
  • aktivitetsstöd
  • garantiersättning
  • garantipension
  • dagersättning från Migrationsverket eller sjukpenning
  • sjukersättning
  • A-kassa
  • pension eller lön som understiger 8 700 kr/mån efter skatt.

Fakta

Om Matmissionen

Första butiken som öppnades i Rågsved i december 2015 brandskadades efter tre månader och kunde aldrig återställas. Sedan dess har Stockholms Stadsmission tillsammans med Axfood letat ny lämplig lokal – och nu har butikslokalen färdigställts i Veddesta som tidigare har inhyst Willys.

I Matmissionens lokaler i Veddesta finns även Matbanken som är ett projekt inom Stockholms Stadsmission. Matbanken tar emot livsmedel från alla aktörer inom livsmedelsbranschen för att sedan distribuera den vidare till dels Matmissionen men även till hjälporganisationer i hela Stockholmsområdet.

Matmissionen i Veddesta

Adress: Veddesta köpcentrum, Veddestavägen 13 i Järfälla kommun.
Öppettider: måndag-fredag klockan 12-17.30

Medlemskap i Matmissionen

Befintliga medlemskort som utfärdades till butiken i Rågsved gäller även fortsättningsvis (giltighetstid är ett år från utfärdande), från den 13 september är det möjligt att ansöka om nytt medlemskap.

Matmissionens sortiment

Sortimentet i butiken kommer att bestå av donerat livsmedelsöverskott – produkter med korta datum, mindre skador på yttre förpackningar eller stora överlager hos leverantörer p.g.a. felaktiga prognoser.

Bakom projektet finns förutom samarbetspartnern Axfood även ett tiotal medfinansiärer som stöttar med varor och finansierings- samt kompetensstöd.

Projektets medfinansiärer

Med i projektet finns också ett tiotal medfinansiärer från livsmedelsproduktionsledet, som också skänker varor som ska säljas. Dessa är: Arvid Nordquist HAB, Coca-Cola i Sverige, HK Scan Sweden AB, Lantmännen, Nestlé Sverige AB, O. Kavli, Orkla Foods Sverige, Rydbergs, Santa Maria AB och SCA. Projektet är delfinansierat av Vinnova och övriga medfinansiärer är Axel Johnson AB, Axfoundation, BOA och Bring.

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. De bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från deras affärsverksamhet.

Claes Salomonsson
Axfood AB
Presschef
claes.salomonsson [at] axfood.se
Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se