Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny rapport "Affärsmodell logistiksystem för överskottslivsmedel"

2018-10-16
Sverige är ett av få länder i Europa som saknar ett nationellt logistiksystem för redistribution av funktionellt livsmedelssvinn visar en ny rapport som släpps på Världslivsmedelsdagen den 16 oktober.

Genom redistribution av överskottslivsmedel från livsmedelsbranschen till människor i utsatthet, kan livsmedelssvinnet minskas och matens fulla nytta komma till användning. Nyckeln till att utveckla ett nationellt logistiksystem för detta i Sverige ligger i ökad samverkan mellan ideell sektor och livsmedelsbranschen.   

Lagom till världslivsmedelsdagen den 16 oktober släpps rapporten Affärsmodell för logistiksystem för överskottslivsmedel som sammanfattar resultaten från ett nyligen avslutat projekt genomfört av Bring Frigo, Linköpings Universitet och Stockholms Stadsmission och delfinansierat av Vinnova.  

Rapporten konstaterar att det fortfarande är en mycket begränsad del av det totala funktionella livsmedelssvinnet inom livsmedelshandel och produktion som når människor i utsatthet, cirka 2 400 ton årligen i Sveriges tio största städer. Det finns därför en stor potential i att utveckla befintliga och nya lösningar. Rapporten visar också att det samhällsmässiga värdet - i minskade CO2 emissioner, den räddade matens värde och effekten av arbetsträning - långt överstiger kostnaderna för hanteringen.

– Genom ett nationellt logistiksystem och ökad samverkan mellan livsmedelsbranschen och den ideella sektorn skulle en större mängd överskottslivsmedel kunna nå människor i utsatthet istället för att det som idag går till djurmat eller biogas. Detta är båda den socialt och miljömässigt mest hållbara lösningen, säger Anne Lunde Dinesen, Projektledare Stockholms Stadsmission och en av författarna till rapporten. 

Ett stort antal livsmedelsföretag och ideella aktörer har bidragit till rapportens resultat genom workshops, intervjuer, studiebesök och enkätsvar. 

Det gemensamma arbetet runt utvecklingen av ett nationellt logistiksystem fortsätter i ett nytt projekt inom Sveriges Stadsmissioner. I detta projekt kommer Sveriges nio stadsmissioner samordna och effektivisera sitt arbete med att ta emot funktionellt livsmedelssvinn. Bland annat genom att etablera en gemensam ingång för alla livsmedelsföretag som vill donera sitt överskott. Också i detta projekt är det fokus på samverkan med livsmedelsbranschen och andra ideella aktörer. 

Länk till hela rapporten "Affärsmodell för logistiksystem för Överskottsmedel"

Om Affärsmodell för logistiksystem för överskottslivsmedel – på väg mot en cirkulär ekonomi för matsvinn:
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Bring, Linköpings Universitet och Stockholms Stadsmission. Projektet är delfinansierat av Vinnova inom utlysningen Cirkulär Ekonomi. 

Anne Lunde Dinesen
Projektledare
anne.lundedinesen [at] stadsmissionen.se