Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny rapport: Allt fler unga i hemlöshet

2011-09-22
Antalet unga som lever i hemlöshet ökar, både i Stockholm och många kommuner i landet. Mörkertalet är också stort, då grupper av unga som tvingas lämna sina hem inte fångas upp i statistiken. Sedan regeringen 2007 satte målet att inga barn ska vräkas, har 1 900 barn vräkts i landet och i 55 kommuner har vräkningarna av barn ökat.

Det framgår av "Hemlös 2011", Stockholms Stadsmissions årliga granskning av det offentliga Sveriges insatser mot hemlöshet, som släpps i dag. Årets rapport belyser särskilt barn och unga i hemlöshet.

– Det är djupt oroande att vi möter allt fler unga på våra härbärgen och boenden. Vissa har varit utsatta för våld och vågar inte återvända till sina familjer, andra ingår i familjer som blivit vräkta eller tvingats lämna sina hem, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.

I rapporten ingår en enkät bland svenska kommuner. Knappt hälften av de svarande kommunerna har en tak över huvudet-garanti för människor i hemlöshet. 17 procent uppger en ökning av antalet barn och unga i hemlöshet och 19 procent ser en ökning i antalet barnfamiljer som riskerar att bli utan bostad. Både städer och mindre kommuner i landet är drabbade.

– I Stockholm finns problem både med att lösa akuta behov av tak-över-huvudet för unga i hemlöshet och att långsiktigt slussa in dem på den normala bostadsmarknaden. För att unga inte permanent ska hamna utanför samhället krävs kraftfull handling både lokalt och nationellt, säger Marika Markovits.

På nationell nivå togs det senaste politiska initiativet för att bryta utvecklingen 2007 då regeringen inledde en nationell strategi mot hemlöshet, som löpte fram till 2009. I nuläget finns inga politiska initiativ mot hemlöshet på nationell nivå.

I rapporten föreslår Stockholms Stadsmission ett antal åtgärder mot hemlöshet, bland annat starkare lagskydd mot vräkning av barn och personligt ombud för unga i hemlöshet.

”Hemlös 2011” är framtagen i samarbete med Hans Swärd, professor vid Lunds universitet, och Yvonne Sjöblom, docent vid Stockholms universitet, som bidragit med översikter av forskningen kring unga i hemlöshet och unga som kastas ut eller rymmer hemifrån.

Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se