Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny utbildning för behandlingspedagoger höjer kompetensen

2014-01-30
Stiftelsen Stadsmissionens skola är ett av få lärosäten som i höst får fortsatt förtroende och beviljat tillstånd att bedriva yrkeshögskoleutbildning till behandlingspedagog. Marknadens behov av utbildade behandlingspedagoger är stort. En uppföljning visar att 9 av 10 elever, efter den avslutade utbildningen på Stiftelsen Stadsmissionens Skola, fick erbjudande om en relevant anställning inom sex månader.

Personalens kompetens vid bedömning av vårdkvalitet på så kallade HVB-hem - hem för vård eller boende - är en viktig indikator. Ändå saknar hälften av personalen vid HVB-hem i Sverige utbildning med inriktning mot vård och behandling av barn och ungdomar. Drygt en tredjedel saknar utbildning utöver gymnasiet. Det visar en granskning av Inspektionen för vård och omsorg* gjord i november 2013. Granskningen visar även att de arbetssätt och metoder som används tycks ogenomtänkta och många gånger saknar vetenskapligt stöd.

9 av 10 får jobb

I höst har Stiftelsen Stadsmissionens Skola, som ett av få lärosäten i Sverige, fått fortsatt förtroende och beviljat tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan att bedriva yrkeshögskoleutbildning för behandlingspedagoger. Skolan kan ta emot 26 elever som efter två års studier har kompetens att arbeta som behandlingspedagog på exempelvis HVB-hem eller med ungdoms- och missbrukarvård.

Mellan 2010 och 2013 har två klasser behandlingspedagoger utexaminerats från Stadsmissionens yrkeshögskola. Uppföljningen visar att 9 av 10 elever fick erbjudande om en relevant anställning inom sex månader efter avslutad utbildning.

– Vi har haft mellan 130 och 160 sökanden varje år. Att i stort sett samtliga 24 utexaminerade studenter per klass blivit erbjuda arbeten direkt efter avslutad utbildningen är ett bra tecken på att våra studenter är attraktiva i branschen. Men även att utbildningen efterfrågas av arbetslivet och fyller en viktig funktion i samhället, säger Rutger Zachau, Utbildningsledare vid Stadsmissionen Skola.