Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nya momsregler drabbar unga och arbetslösa

2015-02-15
På grund av det nya momsbeslutet om 25 procent moms på försäljning av skänkta varor drabbas nu den ideella second hand-sektorn på flera håll av nedläggning och nedskärningar. För Stockholms Stadsmission innebär det bland annat att flera planerade integrations- och arbetsmarknadsprojekt för ungdomar och arbetslösa i Stockholms förorter uteblir då 13 miljoner kronor som tidigare finansierat social verksamhet nu går direkt in i statskassan.

Sedan årsskiftet gäller de nya momsreglerna som innebär att den ideella second hand-sektorn ska gå från noll till 25 procent moms på sin försäljning av skänkta varor. Stockholms Stadsmission är en av flera välgörenhets-organisationer som upplever direkta konsekvenser av hur det nya momskravet drabbar deras verksamhet. Enligt beräkningar kommer Stockholms Stadsmission second-hand vara tvungen att betala 13 miljoner kronor i moms under 2015, pengar som annars skulle ha gått till nya projekt och verksamheter för att bryta utanförskap i Stockholms förorter.

– Vi känner oss oerhört bekymrade över situationen och för alla människor som drabbas av det här beslutet. Direkta konsekvenser för Stockholms Stadsmission är flertalet kostnadsbesparingar där vi exempelvis inte kommer kunna starta projektet Stadsmission Ung, ett arbetsintegrationsprojekt för unga. Projektet skulle syfta till att bygga en brygga för ungdomar mellan skola och arbetsliv och rikta sig till unga som har lägre studieresultat och svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Janna Hellerup Ulvselius, områdeschef för Stockholms Stadsmission.

Även REMAKE, en verksamhet inom Stockholms Stadsmissions Sociala företag drabbas hårt. Här erbjuds människor som inte är i arbete, förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden via arbetsträning. REMAKE startade för 12 år sedan och har visat goda resultat där människor gått vidare direkt till arbete eller utbildning. Planen var att starta upp två nya REMAKE-verksamheter i Stockholms förorter som har hög arbetslöshet och där behov finns för arbetsintegrerade projekt, men i och med det nya momskravet är det inte längre möjligt att genomföra.

– Konsekvenserna blir tyvärr att vi inte får chansen att göra skillnad för människor som behöver stöd till förändring i sin livssituation, som inte får chansen att visa vad de kan och vad de har att bidra med. Det tycker jag är inte är rättvist mot någon. Det finns så mycket potential och så många förmågor som vi idag inte tar vara på i samhället, men som vi på REMAKE ser tydligt, säger Maria Lagerman, verksamhetschef på REMAKE.

Det nya momsbeslutet har skapat stor oro och stress hos medlemmarna i Ideell Second hand, ett samarbete mellan några av Sveriges största ideella organisationer, med Myrorna, Röda Korset och Sveriges Stadsmissioner i spetsen. Det är samhällets mest utsatta som är förlorarna om politikerna inte ändrar på lagen. Och det är bråttom.

– Vi har haft flera möten med politiker i Skatte- och Finansutskottet samt med Skatteverkets generaldirektör. Vi har fått ett stort gehör och alla tycker att dagens lagstiftning måste ändras. I februari ska vi träffa finansministerns närmaste medarbetare Charlotte Svensson. Det måste leda till ett löfte om en långsiktig lösning eftersom det är samhällets mest utsatta som förlorar på de nya momsreglerna, säger Marika Markovits, Ordförande för Sveriges Stadsmissioner.

Per Åsling (C), ordförande i Skatteutskottet, är drivande i frågan och menar att de nya momsreglerna enbart ställer till med problem.

– Ideella föreningar över hela landet gör ett ovärderligt socialt arbete, bland annat med att hjälpa hemlösa, ekonomiskt utsatta och i vissa fall offer för människohandel. För samhället riskerar det häratt bli oerhört kännbart och därför måste regelverket ändras. Där förutsätter jag att regeringen agerar snabbast möjligt, säger Per Åsling.

Om REMAKE

REMAKE, ett av Stockholm Stadsmissions sociala företag, kombinerar arbetsträning, produktion, handledning, design och återvinning. REMAKE består av kläder, hemtextil och möbler som fått ny form och stil. Varje produkt är unik och ett miljövänligt alternativ. REMAKE är ett kreativt och socialt forum där gemenskap växer ur skapandet. Här skapas nya förutsättningar för människor och material.

Vilka är Ideell Second Hand? 

IDEELL SECOND HAND är ett samarbete mellan organisationer i Sverige som bedriver återanvändning och secondhand verksamhet i ideellt samhällsnyttigt syfte. Medlemmar: Sveriges Stadsmissioner, Myrorna, Röda Korset, Emmaus, Hela Människan, Hjärta till hjärta, PMU, Reningsborg, Vinden Second hand, Bröder till bröder, Erikshjälpen, Läkarmissionen och Praktisk Solidaritet.

Alla organisationer är anslutna till 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll som garanterar att alla uppfyller de kriterier som kan ställas på en seriös aktör.

  • Vi har tillsammans 505 butiker och verksamhet i hela Sverige. 
  • Vi samarbetar med allt från internationella modeföretag till kommuner för insamling och återanvändning av begagnat 
  • Vi samarbetar med myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården för att hitta effektiva lösningar för arbetsträning.

Vad händer om vi försvinner?

  • Över 200 miljoner kronor som vi bidrar med till socialt arbete och bistånd till samhällets allra svagaste försvinner 
  • 7 200 personer får ingen arbetsträning i våra verksamheter 
  • 22 000 ton textil samlas inte in och miljövinster uteblir 
  • ca 2 000 personer blir av med jobbet. Hälften av dem har en bidragsanställning pga. nedsatt arbetsförmåga och har svårt att få arbete på ordinarie arbetsmarknad. 
  • 14 600 engagerade volontärer har inga uppdrag
Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se