Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt Vinternatt - nattlogi för hemlösa EU-migranter

2013-11-01
I Stockholm lever ett antal personer i akut hemlöshet som inte omfattas av tak-över-huvudet-garanti (TÖG). Det rör sig företrädesvis om EU-migranter, dvs. utländska EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd från annat EU-land, som ännu inte har tillgång till de allmänna socialförsäkringssystemen. Dessa personer far särskilt illa under vintermånaderna pga. sträng kyla och utestängning från olika sociala insatser.

Målgrupp

Personer i Stockholm som:

  • är över 18 år och lever i akut hemlöshet, och inte omfattas av TÖG, eller
  • inte beviljas akuta insatser från socialjour/hemlöshetsjour, eller
  • inte familjer med barn

Syfte

Projekt Vinternatt syftar till att möjliggöra nattlogi för målgruppen hemlösa EU-migranter och tredjelandsmedborgare. Projektet kommer även att samordna resurser och sprida information genom etablerade nätverk medan det verkar för inkludering av EU- migranter.

Omfattning

Projekt Vinternatt kommer under perioden 2012-11-01  -  2013-04-30 att driva två akutcenter i Stockholm. Båda akutcentren ligger i Hjorthagen/Värtan och verksamheten öppnar den 1 november. Tillsammans erbjuder projekt Vinternatt 40 sängplatser.

Projektet drivs av Frälsningsarmén, som är officiell projektägare och huvudman för projektet. Stockholms Stadsmission står för projektledning och operativ drift av lokalen i Hjorthagen.  Frälsningsarmén driver och bemannar det andra centret i egna lokaler i Värtan.

Projektet har en styrgrupp där representanter för Frälsningsarmén, Stockholms stad och Stockholms Stadsmission ingår. Stockholms stad är huvudfinansiär och tillhandahåller lokalerna i Hjorthagen. Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission bidrar med egenfinansiering.

Mål

Kortsiktiga mål: Möjliggöra vila under nattetid och tillgodose andra basbehov såsom enkelt kvällsmål och frukost. Det finns begränsade möjligheter till dusch. Dessa basbehov är det tänkt att målgruppen får tillgodosedda i dagverksamheten Crossroads.

Långsiktiga mål: Genom nätverk verka för inkludering av målgruppen i samhället. Påverka politiskt för denna grupp i samhällets periferi.

Crossroads – råd och stöd för EU-medborgare 

Crossroads ger akut stöd och arbetar för att ge dig som är EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare, redskap för att förändra din livssituation. Detta gör vi genom att erbjuda dig hjälp med information, rådgivning och dina basbehov.

Läs mer om Crossroads – råd och stöd för EU-medborgare