Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

”Regeringen måste ta nationellt ansvar för hemlösheten”

2012-05-29
75 procent av de svenska kommunerna saknar en strategi för hur hemlöshet i kommunen ska bekämpas. Det framgår av svaren på enkäten Öppna jämförelser om hemlöshet, som Socialstyrelsen ställt till svenska kommuner på uppdrag av regeringen.

Socialstyrelsen har i dag lagt ut hela grundmaterialet från enkäten på sin hemsida. Stockholms Stadsmission har gått igenom resultaten som visar att en majoritet av de svenska kommunerna, 75 procent, inte har en skriftlig och på ledningsnivå beslutad plan för hur arbetet mot hemlöshet ska bedrivas.

I Stockholms län har bara 38 procent av de svarande kommunerna och stadsdelsnämnderna i Stockholms stad en skriftlig plan.

– Vi ser allvarligt på detta. Många kommuner saknar etablerade rutiner för hur de ska arbeta med hemlöshet. I nuläget finns det heller inte någon verklig nationell politik mot hemlösheten. De få insatser som regeringen gjort har hittills knappt påverkat vardagen alls för människor som lever i hemlöshet, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2011 lever 34 000 personer i Sverige i hemlöshet. Den ”dolda hemlösheten” medför att antalet egentligen är betydligt större, eftersom många människor i hemlöshet inte ingår i statistiken. Det gäller bland unga personer och inresta EU-medborgare utan arbete. 

– Vi välkomnar att regeringen bett Socialstyrelsen samla in fakta om hur kommunerna arbetar med hemlöshet. Öppna jämförelser visar att många kommuner saknar rutiner för att motverka hemlöshet. Regeringen kan därför inte längre nöja sig med att samla fakta och låta kommunerna försöka hantera hemlösheten. Hemlösheten är ett växande nationellt problem, och för att bryta utvecklingen krävs ett samlat ansvar och där staten tillsätter de resurser som krävs, säger Marika Markovits.

Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se