Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rekordmånga stockholmare arbetar ideellt

2014-02-21
Rekordmånga volontärer har arbetat inom Stockholms Stadsmission under 2013. Totalt har 600 volontärer tillsammans arbetat närmare 30000 timmar i verksamheten, vilket är en ökning med cirka 3000 timmar jämfört med 2012. Bland de som engagerar sig är nästan 4 av 5 kvinnor. Den verksamhet som har flest aktiva volontärer är Stockholms Stadsmissions äldreverksamhet.

Sedan 2011 har Stockholms Stadsmission utbildat drygt 90 nya volontärer varje år och 2013 slogs rekordet i antalet aktiva volontärer. Totalt arbetade 600 volontärer tillsammans närmare 30000 timmar i verksamheten, vilket motsvarar cirka 14 heltidstjänster.  

– Vi är jätteglada över att så många vill bli volontärer. Det ger verksamheten en högre kvalitet och ett ökat mervärde för deltagarna. Det innebär också att vi uppfyller uppdraget att skapa möjligheter för stockholmare att engagera sig för varandra och sina medmänniskor. Där och när behov möter engagemang skapas en mänskligare stad för alla, säger Lisa Minnhagen, volontärutveckling, Stockholms Stadsmission. 

Av de 600 volontärer som är inskrivna hos Stockholms Stadsmission arbetade majoriteten vid minst ett tillfälle varje månad. 73 procent av dessa är kvinnor, medan resterande är män. Den verksamhet som har flest volontärer är äldreverksamheten och flest timmar gör de på sommarkollot för äldre på Stenfasta Gästhem, där volontärer är på plats en vecka i taget.

Utveckling av volontärverksamheten 2014

Under 2014 kommer möjligheterna till att engagera sig ideellt att utökas ytterligare. Det görs främst genom att Stockholms Stadsmission kommer att utveckla den volontärverksamhet som handlar om stöd till de deltagare som arbetstränar, till exempel genom enklare datorkurser eller språkträning och kontakter med myndigheter. Vi undersöker även möjligheten och intresset för volontärer att engagera sig i Stockholms Stadsmissions skolverksamhet. Det kan handla om läxhjälp, språkcaféer, samhällsguider eller mentorer av olika slag. 

Vill du arbeta som volontär?

Stockholms Stadsmission annonserar sina lediga volontäruppdrag på www.volontarbyran.org.
Där hittar du även lediga uppdrag i andra ideella organisationer. 

Emeli Karlström
Kollo och Samordning
Enhetschef
emeli.karlstrom [at] stadsmissionen.se
Johanna Valentin
Utvecklingsledare engagemang
johanna.valentin [at] stadsmissionen.se