Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner får 11 miljoner kronor till att stärka mänskliga rättigheter i Sverige

2012-05-21
Under 2012 arbetar Svenska PostkodLotteriet med att finansiera projekt inom ramen för mänskliga rättigheter. Som en av förmånstagarna får nu Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 11 miljoner kronor till att utveckla metoder för lokal social mobilisering. Syftet med projektet är att identifiera brister och förbättra livssituationen för människor som lever i utanförskap i Sverige.

Human Rights Projects 2012, är samlingsnamnet för totalt åtta projekt som tillsammans får dela på 70 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Projekten verkar inom olika områden, men med det gemensamma övergripande målet att främja och stärka mänskliga rättigheter. 

Projekt som förbättrar livssituationen för människor i utsatta bostadsområden

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners projekt ”Lokal social mobilisering - ett mänskligare samhälle” kommer löpande att initieras i utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås under en treårsperiod. Projektet syftar till att på bästa sätt utveckla metoder för social mobilisering. I praktiken innebär det att starta projekt som förbättrar livssituationen för människor i socialt utsatta bostadsområden genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och att motivera och engagera dessa att förändra sin livssituation.  

– Vi är oerhört tacksamma för att vara en av de förmånstagare som beviljats stöd till vårt projekt. Tack vare dessa medel kan vi nu tillsammans med myndigheter, näringsliv och andra organisationer hitta metoder för social mobilisering i en gemensam satsning för att stärka enskilda individer och skapa förutsättningar för en kultur där de mänskliga rättigheterna kan tas tillvara, säger Margaretha Svensson Paras, ordförande i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. 

De lokala testprojekten kommer fortlöpande under projektets gång att utvärderas med målsättningen att de sedan långsiktigt ska drivas vidare och efter projektets slut kan spridas i Sverige. 

– Genom Human Rights Projects kan vi stödja fantastiska projekt som syftar till att stärka de mänskliga rättigheterna både i Sverige och ute i världen. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners projekt ”Lokal social mobilisering - ett mänskligare samhälle”, är ett sådant projekt och vi är väldigt stolta över att kunna vara med och bidra till att det nu blir verklighet, säger Stina Götbrink, välgörenhetschef på Svenska PostkodLotteriet.

De åtta projekt och organisationer som tillsammans får dela på 70 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet är;

  • Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
  •  Amnesty International
  • Hand in Hand
  • Kvinna till Kvinna
  • Peace Parks Foundation Sweden
  • PostkodStiftelsen
  • Africa Governance Initiative
  • Rädda Barnen
  • Scouterna.
Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se