Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolinspektionens tillsyn av Grillska Gymnasiet Eskilstuna är prickfri

2015-06-08
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av alla skolor i Sverige. Vid inspektionen granskas faktorer som god lärandemiljö och elevernas möjligheter att nå målen för skolverksamheten. Grillska Gymnasiet i Eskilstuna genomgick under maj månad en tillsyn helt utan anmärkningar.

Även Grillska Gymnasiet i Sundbyberg och i Västerås mottog tidigare i år prickfri tillsyn. Något som endast cirka fem procent av alla gymnasieskolor fick förra året.

Varje år granskar Skolinspektionen ett stort antal gymnasieskolor runt om i landet. Vid en tillsyn granskas skolverksamheten för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Under 2015 granskas alla gymnasieskolor i Stadsmissionens Skolstiftelse, liksom huvudmannaskapet.

I praktiken innebär en granskning att man bland annat tittar på hur väl skolan bidrar till elevernas studiero, hur man bemöter elever med behov av särskilt stöd, hur stor del av lärarna som har lärarbehörighet och hur man arbetar med betyg och bedömning.

Grillska Gymnasiet i Eskilstuna erbjuder sex olika program, såväl högskoleförberedande som yrkesprogram. Skolinspektionens beslut efter tillsynen av Grillska Gymnasiet i Eskilstuna mottogs den 6 juni och är prickfri. Något som bara fem procent av alla gymnasieskolor erhöll förra året.

– Vi har engagerad personal och duktiga elever som gemensamt arbetar för en bra skola, där ett öppet klimat och en positiv och trygg arbetsmiljö står i fokus. Det känns fint att få ett kvitto även från Skolinspektionen på att vårt arbete når gott resultat, säger Magnus Säll, Tf rektor för Grillska Gymnasiet i Eskilstuna.  

Även Grillska Gymnasiet i Sundbyberg och i Västerås är prickfria

Tidigare i maj i år mottog även Grillska Gymnasiet i Sundbyberg och Grillska Gymnasiet i Västerås en prickfri tillsyn av Skolinspelningen. Under förra året (2014) fattade Skolinspektionen 1 254 skolbeslut för gymnasieskolor (inklusive gymnasiesärskolor). 68 av dessa 1 254 fick inga påpekanden alls. En av dessa skolor var då Grillska Gymnasiet i Uppsala.

Läs rapporten gällande Grillska i Eskilstuna

Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se