Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stiftelsen Stadsmissionens skola startar Sveriges största idéburna gymnasieverksamhet

2013-07-03
Idag har Skolinspektionen gett sitt godkännande till att Stiftelsen Stadsmissionens skola övertar sex skolor, tidigare drivna av JB-koncernen. Det innebär att stiftelsen startar Sveriges största idéburna icke-vinstdrivande gymnasieverksamhet och att skolorna kan fortsätta sin verksamhet som planerat till hösten.

Stiftelsen Stadsmissionen Skola har sedan länge drivit en idéburen icke-vinstdrivande skola som arbetar med att erbjuda utbildning för alla. I och med Skolinspektionens beslut kan stiftelsen nu utöka skolverksamheten och utveckla Sveriges största idéburna gymnasieverksamhet. Skolorna som berörs har tidigare drivits inom JB-koncernen och ligger i Stockholm, Sundbyberg, Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Örebro.

I juni skrevs överlåtelseavtal med de berörda skolorna, men innan övertagandet kunde träda i kraft krävdes att vissa förutsättningar var uppfyllda. En sådan är att Stiftelsen Stadsmissionens skola har fått samtliga elevers förtroende. Skolinspektionens godkännande för överlåtelserna är det sista steget i processen mot en större idéburen gymnasieverksamhet.

– Det är mycket roligt att vi får driva verksamheterna på alla sex skolor. Vi har sedan tidigare elevernas förtroende. Skolinspektionens förtroende gör att eleverna kan fortsätta i skolan som planerat till hösten, säger Marika Markovits, ordförande i Stiftelsen Stadsmissionens Skola.

Problemen i svensk skola med sjunkande studieresultat och en ökad segregering är det grundläggande motivet till att Stiftelsen Stadsmissionens skola nu utvecklar sin skolverksamhet. Det goda personliga mötet, kompetens och stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling och mognad är grunden för stiftelsens inriktning.

Tillsammans med andra idéburna skolor vill Stiftelsen Stadsmissionens skola förverkliga ursprungsintentionen i friskolereformen – mångfald och valfrihet för den enskilde eleven. All eventuell vinst återinvesteras fullt ut i elevernas utbildning och pedagogiska utveckling.

– Vi gör det här för att vi tror på den idéburna sektorns kraft och betydelse i samhället. Det behövs en ny röst i skoldebatten och en ny stark professionell aktör som alternativ till stora privata bolag som drivs i vinstsyfte. Det här är ett stort steg mot ett friskt och fungerande friskoleklimat i Sverige där eleverna är i fokus, säger Marika Markovits. 

Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se