Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stiftelsen Stadsmissionens Skola väljer in ny skolstyrelse och gymnasieskolorna byter namn till Grillska gymnasiet

2013-11-12
Stiftelsen Stadsmissionens skola är Sveriges största idéburna skola utan vinstsyfte och från och med januari 2014 väljs en ny skolstyrelse, en ny vision utarbetas och gymnasieskolorna byter namn till Grillska gymnasiet.

I juli 2013 tog Stiftelsen Stadsmissionens skola över sex gymnasieskolor i Stockholm, Eskilstuna, Uppsala, Örebro, Sundbyberg och Västerås. Som ett naturligt steg i övertagandet byter nu gymnasieskolorna namn till Grillska gymnasiet.

– Grillska gymnasiet är ett namn med koppling till skolstiftelsens grundare, Stockholms Stadsmission, vilket ger oss möjlighet att fylla namnet med de värderingar som vår skolverksamhet står för; långsiktighet, kvalitet och en bra kunskapsgrund för eleverna att bygga sin framtid på. Namnet Grillska är hämtat från det hus där Stockholms Stadsmission under 100 år bedrivit verksamhet präglat av samhällsengagemang och socialt entreprenörskap, vilket stämmer väl med skolornas profil, säger Yvonne Borg, kommunikationschef på Stiftelsen Stadsmissionens Skola.

Ny styrelse och vision

Samtidigt presenteras en ny styrelse för Stiftelsen Stadsmissionens skola. Den nya styrelsen påbörjar sitt uppdrag från och med januari 2014. Bland de nya styrelseledamöterna återfinns kompetens från ideell sektor, näringslivet och politiken med Metta Fjelkner, tidigare förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, Per Dellborg, grundare HDR Partners och Therese Wallqvister, tidigare sakkunnig och stabschef vid Utbildningsdepartementet.

Vår vision är att ge alla studerande kunskap, en stark självbild och förmåga att tolka omvärlden ur olika perspektiv. Alla ska ha förutsättningar att gå vidare i ett livslångt lärande för att bygga sitt eget liv i ett demokratiskt och medmänskligt samhälle.

Skolorna har en bredd av program där gemensamma nämnaren är fokus på samhällsengagemang, entreprenörskap, hälsofrågor och kreativ bildning. Vi vill att gymnasieskolorna ska samverka lokalt med näringsliv, kultur - och organisationer inom idrott och socialt arbete.

– Vår största drivkraft är glädjen att se människor utvecklas. Det behövs en ny aktör som sätter det viktigaste inom svensk skola i fokus – att ge unga den mest kvalitativa utbildningen. Skolpengen ska oavkortat gå till att förbättra skolan och skapa långsiktighet. Vi investerar också i bra stöd till de elever som behöver det. På det sättet hoppas vi bidra till att svensk skola bryter trenden med sjunkande skolresultat och ökad segregation.  Vår nya styrelse med lång erfarenhet av skolfrågor kommer säkerställa att vi når dessa mål, säger Marika Markovits, ordförande för Stiftelsen Stadsmissionens Skola.

Den nya styrelsen 

Följande ledamöter har valts in i den nya skolstyrelsen:

  • Ordförande: Metta Fjelkner, styrelseledamot Folksam Sak, tidigare förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
  • Vice ordförande: Elisabeth Fredell, vice ordförande Stockholms Stadsmission, tidigare produktionschef i Värmdö Kommun för bl a skolor
  • Ledamöter: Therese Wallqvister, Seniorkonsult Rud Pedersen, tidigare stabschef och politiskt sakkunnig Utbildningsdepartementet                           
  • Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd Värmdö, tidigare kommunalråd och ordförande för barn- och ungdomsnämnden
  • Per Dellborg, grundare HDR Partners
  • Jonas Gustavsson, universitetslektor samt studierektor vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet
  • Cristina Fabo Jonsson, biträdande rektor Malmsjö skolan Botkyrka