Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission fortsätter hjälpa unga män tack vare ny finansiär

2012-04-27
Idag ökar den psykiska ohälsan hos unga män. Det visar inte minst Socialstyrelsens nya rapport som publicerades i veckan. Stockholms Stadsmissions verksamhet Mottagningen för unga män kommer från och med hösten 2012 finansieras av PostkodLotteriet, vilket möjliggör för verksamheten att fortsätta sitt viktiga arbete med att hjälpa unga män som mår psykiskt dåligt.

Idag finansieras Mottagningen för unga män av Allmänna arvsfonden, men kommer från och med hösten 2012 finansieras av PostkodLotteriet, med nära en miljon kronor.

- Precis som i Socialstyrelsens rapport märker vi att behovet av hjälp i gruppen är enormt, och antalet unga män som söker sig till mottagningen fortsätter att öka. Därför är vi såklart väldigt tacksamma över att PostkodLotteriet bidrar till att vi kan fortsätta vårt arbete, säger Jan Löwdin, psykoterapeut och projektledare på Mottagningen för unga män.

Mottagningen för unga män har sedan öppningen i Stockholm 2009 fått mycket uppmärksamhet för att vara den enda mottagningen för unga män i manlig regi, det vill säga med manliga terapeuter. Mottagningen erbjuder individuell terapi och gruppterapi för unga män, 16-25 år, med någon form av psykisk ohälsa men även en öppen, rådgivande grupp för föräldrar som är oroliga för sitt eller sina barn.

För Stockholms Stadsmission är stödet från PostkodLotteriet helt avgörande för att fortsätta verksamheten, och den behövs.

- Bidraget betyder att våra deltagare kan få fortsatt stöd, vilket i vissa fall är livsavgörande, säger Jan Löwdin.
 
PostkodLotteriets bidrag innebär konkret att Mottagningen för unga män kan fortsätta ha 4 anställda terapeuter, ta emot 70 unga män per vecka samt ge drygt 3850 terapitimmar per år.

I bifogat diagram ”SCL 90 MUM” (Symptom Check List) finns Mottagningen för unga mäns resultat för 2011. SCL 90 är ett självskattningsinstrument som de unga själva fyller i före och efter sin terapi. Diagrammet visar även den normala populationens siffror.

Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se