Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission har sprängt 100 miljonersgränsen

2014-01-30
Stockholms Stadsmission gjorde förra året sitt bästa insamlingsresultat någonsin sedan organisationens start för 160 år sedan. Under 2013 samlades hela 103 miljoner kronor in från privatpersoner, företag och stiftelser. Att jämföra med 65 miljoner kronor för fem år sedan. Ett planlagt och aktivt kommunikationsarbete har bidragit till ökat förtroende och gåvoengagemang.

Redan 2012 var Stockholms Stadsmission på väg att passera 100 miljonersgränsen, men då stannade insamlingen på drygt 97 miljoner kronor. De senaste två åren, 2012-2013, har antalet privatgivare ökat från 25 000 till 50 000.

– Pengarna gör att vi kan fortsätta att utveckla och anpassa våra verksamheter utifrån de behov vi möter på gatan, i staden. Jag blir glad och stolt när jag tänker på skillnaden som vi, tack vare allmänhetens och företagens stöd, varje dag kan göra för människor som lever i speciellt utsatta livssituationer. Effektiv skillnad för deltagarna inom våra verksamheter är uteslutande vårt fokus och uppdrag, säger Yvonne Borg, Stockholms Stadsmissions kommunikation- och insamlingschef.

För fem år sedan inledde Stockholms Stadsmission ett strategiarbete för att utveckla sin gåvodrivna verksamhet mot bakgrunden att behoven hos de som levde i störst utsatthet i Stockholm inte tillgodosågs fullt ut. Genom att öka insamlade medel skulle potentialen att agera inom fler sociala frågor öka avsevärt. I arbete var en effektiv kommunikation och insamling helt avgörande. Yvonne Borg tillsattes som kommunikations- och insamlingschef för att bygga upp insamlingsorganisationen.

– Bakom 2013 års resultat finns en kommunikations- och insamlingsavdelning som under de senaste fem åren har arbetat metodiskt och envetet. Genom att arbeta enligt den fastställda strategin och förena kommunikations- och verksamhetsutvecklingen har vi lyckats stärka förtroendet för Stockholms Stadsmission, både gentemot gåvogivare och deltagare, fortsätter Yvonne Borg.

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad. Tack vare gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser kan organisationen hjälpa barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående föräldrar som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se