Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission köper S:t Paulskyrkan

2015-04-14
Som ett led i att skapa fler gatunära samlingsplatser för människor som lever i utsatthet har Stockholms Stadsmission beslutat att förvärva S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm. Förvärvet ger även en möjlighet att informera om organisationens olika sociala verksamheter. Överlåtare är S:t Pauls församling.

– Stockholms Stadsmission har förvärvat S:t Paulskyrkan vilket gläder oss.  Det arbete som de bedriver överensstämmer gott med våra värderingar och det arbete som socialt har bedrivits i församlingen under 145 år säger Bo Berglund, ordförande i S:t Pauls församling.

– Från Equmeniakyrkans sida är man glada över att kyrkan kommer att fortsätta att vara kyrka med stark social inriktning. Vi har stort förtroende för Stockholms Stadsmission och gläds över att de nu flyttar sin verksamhet till denna viktiga plats på söder säger George Olvik, kommunikationschef i Equmeniakyrkan.

S:t Paulskyrkan blir således en samlingsplats för alla människor att söka sig till, med en självklar öppenhet för olika trosuppfattningar. Bland annat kommer Stockholms Stadsmission att erbjuda workshops och kurser där deltagarna tillverkar egna produkter till försäljning. Syftet är att stärka egenmakten hos deltagarna genom att bidra med meningsfull och utvecklande sysselsättning.

Kyrkan blir dessutom en plats för folkbildning och opinionsbildning där fler ges möjlighet att ta del av Stockholms Stadsmissions bärande idéer i form av seminarier, workshops och föreläsningar. Vid särskilda tillfällen kommer större event med panelsamtal och debatter att arrangeras.

– Genom förvärvet av S:t Paulskyrkan skapar Stockholms Stadsmission ett synligt, gatunära landmärke i hjärtat av Stockholm. Vi är övertygade om att kyrkan blir en betydande samlingsplats för människor från olika samhällsarenor, där man kan få fördjupad förståelse för människor som lever andra liv än man själv; både hjälpsökande, givare, volontärer och allmänhet. Säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se