Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission och SOS Barnbyar ska återförena utsatta rumänska familjer

2015-11-16
Medan allt fler rumäner reser till Sverige för att hitta försörjning växer hundratusentals barn i Rumänien upp utan föräldrar. Nu startar SOS Barnbyar i samarbete med Stockholms Stadsmission, Hemköp och Axfoundation ett treårigt pilotprojekt som ska koppla ihop insatser i Stockholm med insatser i Rumänien. Målet är att arbeta med långsiktigt hållbara återföreningar på hemorten av familjer som separerats genom migration.

Globalisering och ökad rörlighet innebär att fattigdom inte längre känner några gränser. Det innebär att allt fler människor från fattiga länder tvingas röra sig över nationsgränserna för att söka försörjning. Bara i Rumänien har 350 000 barn en eller flera föräldrar som har lämnat landet på jakt efter arbete. Men när föräldrarna migrerar lämnas barnen i en mycket utsatt situation.

– Många av de EU-migranter som vi ser på våra gator har barn hemma som periodvis lämnas ensamma. Utan föräldrastöd är barnen extremt utsatta. Skolgång och hälsa kan bli lidande och risken ökar att barnen utnyttjas för tvångsarbete eller trafficking, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare på SOS Barnbyar. 

Projektet syftar till att förebygga att familjer splittras på grund av fattigdom och genom insatser på olika nivåer stödja familjerna att bli självförsörjande. 

Sammanför familjer som splittrats genom arbetsmigration 

I Sverige både startar och utförs arbetet inom Stockholms Stadsmissions verksamhet Crossroads, ett informations- och rådgivningscenter för EU-migranter, där föräldrar identifieras och motiveras till återförening med sina barn på hemmaplan. I Rumänien möter sedan SOS Barnbyars socialsekreterare upp med långsiktiga stödinsatser som skapar förutsättningar för att familjerna fortsättningsvis ska kunna leva tillsammans.

– Många av de rumänska romer vi har kontakt med kommer hit i ren desperation. De ser inget annat val än att resa hit i hopp om arbete för att försörja sin familj. Men det vi ser är att många har svårt att få jobb på grund av en rad olika barriärer, såsom språkliga, kulturella eller att man saknar rätt utbildning. Då återstår tyvärr bara tiggeriet som en sista utväg till laglig försörjning, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Samarbetet är ett treårigt pilotprojekt som möjliggjorts med hjälp av Hemköp och Axfoundation. Projektet syftar till att återförena ett 30-tal familjer genom ett familjestärkande program – i både Stockholm och Rumänien. 

– Vi vill vara en positiv kraft i samhället och eftersom vi möter denna målgrupp dagligen vill vi försöka att hjälpa dem på det sätt vi kan. Därför är detta projekt, där vi tillsammans med våra kunder gör det möjligt att inte bara hjälpa för dagen utan hitta en långsiktig modell som bygger på att föräldrar inte ska behöva resa från sina barn, ett sätt att omsätta våra värderingar till handling, säger Thomas Gäreskog, vd på Hemköp. 

Om SOS barnbyar

I över 60 år har SOS Barnbyar gett barn som har blivit föräldralösa eller övergivna ett nytt hem, en familj och utbildning i någon av våra över 500 barnbyar runt om i världen. Vi arbetar också med att stödja utsatta familjer så att barn inte ska behöva bli föräldralösa eller överges. SOS Barnbyar är politiskt och religiöst obunden och arbetar för att förverkliga FN:s Barnkonvention.

Elisabet Stahlenius
SOS Barnbyar
Kommunikationschef
Maria Nobel
Hemköp
Marknads/Kommunikationschef


Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se