Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission öppnar boende för ensamkommande flyktingbarn på Kungsholmen

2014-05-12
Med målsättningen att ensamkommande flyktingar som kommer till Sverige ska få ett fungerande liv och en vardag som på sikt ger dem en självklar plats i det svenska samhället, öppnar nu Stockholms Stadsmission ett boende på Kungsholmen. Boendet, under samlingsnamnet Bostad Ung, har totalt 14 platser för ungdomar 14-18 år med permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Personalen på Stockholms Stadsmissions nya boende ger ungdomarna ett individuellt bemötande och hjälper dem att skapa ett bredare nätverk som ett led i att integreras i det svenska samhället. Varje ungdom får via ett coachande förhållningssätt successivt träna på att bli en självständig vuxen.

- Vår uppgift är att praktiskt och emotionellt stödja och uppmuntra ungdomarna utifrån deras egna mål. Vi erbjuder ett nyrenoverat boende mitt i city med vuxna medarbetare dygnet runt, samt skola, praktikplats och aktiviteter. Som helhet ger det ungdomarna ett tryggt utgångsläge för att forma sin framtid, säger Maria Wisén, verksamhetschef för Bostad Ung.

Beroende på ålder och erfarenheter kommer ungdomarna att erbjudas möjlighet till studier och språkintroduktion på gymnasienivå på Stiftelsen Stadsmissionens skolor. Samarbete finns också med grundskolor i Stockholm. Om skolgång inte är aktuellt för tillfället, erbjuds praktikplats på någon av Stockholms Stadsmissions second handbutiker, kafé eller hos en extern arbetsgivare som samarbetar med Stockholms Stadsmission.

För att skapa och stärka gemenskapen ungdomarna emellan erbjuds gemensamma middagar varje kväll, organiserad läxläsning samt gemensamma aktiviteter på helger och lov. Man kan även få en egen fadder via Stockholms Stadsmissions volontäravdelning, för mer riktade aktiviteter efter intresse eller behov. Alla boende har även förtur till Stockholms Stadsmissions terapi- och ungdomsmottagning, Ung Hälsa, samt till övriga ungdomsverksamheter inom organisationen.

- Alla ungdomar som flyttar in i vårt boende kommer också, tillsammans med sin coach, att få arbeta med pärmen ”Hitta rätt” – ett pedagogiskt material uppbyggt utifrån BBiC (barns behov i centrum) som ett verktyg i att utveckla ungdomens självständighet och kännedom om bland annat olika samhällsfunktioner – vilket också bidrar till en kvalitetssäkring av hela boendet, fortsätter Maria Wisén.

Boendet för ensamkommande flyktingbarn är Bostad Ungs andra boende för unga. Sedan tidigare driver Stockholms Stadsmissions Bostad Ung ett träningsboende för unga baserat på samma coachande metodik med mycket bra resultat.