Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission tar hand om partiernas skräp under Almedalen

2015-06-25
När Stockholms Stadsmission under Almedalsveckan erbjuder partierna möjligheten att skänka gamla plakat och broschyrer, till verksamheten Remake, ges både material och människor en ny chans.

Snart inleds Almedalsveckan i Visby -vilket innebär ökad miljöpåverkan inte minst i form av överblivet material från partierna. Under Almedalsveckan fylls Visby med nästan fem gånger mer avfall än vanligt.* En del av avfallet går att härleda till överblivet partimaterial som slängs i samband med politikerveckans slut.

Stockholms Stadsmission vill få partierna att ta ett större miljöansvar och erbjuder därför partierna att ta till vara på material som ska slängas genom verksamheten REMAKE. På så vis kan partimaterialet återvinnas till kontorsmaterial som kan användas även efter Almedalen. Varje samarbete bidrar även till människors egenförsörjning genom arbetsträning och meningsfull sysselsättning.

Remake är en del av Stockholms Stadsmissions sociala företag, vilket innebär att partierna vid ett samarbete med Remake inte bara underlättar för miljön, utan även ökar möjligheten till människors egenförsörjning genom arbetsträning och meningsfull sysselsättning.

Plakat och broschyrer blir pennställ, krukor och kontorsmappar  

– Vi vill underlätta för partierna att ta ansvar för miljön, genom möjligheten att skicka sitt preskriberade partimaterial till oss efter Almedalsveckan. I samråd med partierna omvandlar vi materialet till exempelvis pennställ, krukor och kontorsmappar. Fina minnen som de kan ha långsiktig användning för, samtidigt som de bidrar till ett mänskligare Stockholm genom vår verksamhet, säger Maria Lagerman, verksamhetschef Remake, Stockholms Stadsmission.  

Inför Almedalsveckan kontaktas S, M, MP, VP, FP, C och KD. Vid eventuellt samarbete kan partierna köpa produkterna till ett självkostnadspris efter att materialet har tagits fram.