Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tips på hur du pratar med barn om tiggeri

2015-06-10
Barn idag ser och möter fattigdom på ett mycket direkt sätt. Det ställer nya krav på vuxna. Vuxenvärlden diskuterar det utbredda tiggeriet, men ofta lämnas barnen ensamma med sina funderingar vilket kan skapa oro och osäkerhet. Därför har Stockholms Stadsmission tagit fram råd till föräldrar för hur man pratar med sina barn om tiggeri.

– Vår erfarenhet är att när barn får sätta ord på sin upplevelse och märker att föräldern tar frågorna på allvar, då blir barnet tryggt i situationen och mötet med personen som tigger. Att se att det finns lidande men inte prata om eller göra något åt det väcker känslor av maktlöshet. Det gäller både barn och vuxna. Dessa råd är tänkta att bryta den känslan, säger Marika Markovits direktor på Stockholms Stadsmission. 

Råden är framtagna tillsammans med socionom och leg. psykoterapeut Inger Ekbom med mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med barn. Förhoppningen är att både föräldrar, skolor och förskolor ska kunna använda sig av materialet.

– Vi får ofta höra att föräldrar tycker att det är svårt att prata med sina barn om tiggeri. Man känner kanske att man inte har några bra svar. Följden blir att många avstår, vilket är olyckligt eftersom barnen då lämnas ensamma med sina funderingar. Vi vill underlätta för de vuxna att hjälpa barnen att förstå sin omgivning, säger Inger Ekbom. 

Utöver råden har Stockholms Stadsmission samlat frågor och svar kring tiggeri som finns att läsa på webbsidan pratamedbarnen.se. Frågorna är ställda av barn i åldrarna 6-9 år och besvaras dels av människor som själva tigger och dels av Stockholms Stadsmission. Exempel på frågor är ”Varför är du fattig”, ”Var är dina barn när du är här?” och ”Är du verkligen fattig om du har en mobiltelefon?”. Fler frågor finns samlade i en kort film här.

I projektet har Stockholms Stadsmission genomfört tre fokusgrupper med barn i åldrarna 6-9 år. I de verksamheter för EU-migranter som Stockholms Stadsmission driver möter de mellan 120 och 150 personer varje dag, varav omkring 35 personer försörjer sig genom tiggeri.

Inger Ekbom
Socionom och psykoterapeut
inger.ekbom [at] stadsmissionen.se
Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se