Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ungas psykiska ohälsa minskar med samtalsterapi

2014-05-13
Ny statistik från Stockholms Stadsmissions verksamhet Terapicenter för unga och Mottagningen för unga män visar att många klienter upplever sig må mycket bättre efter avslutad samtalsterapi. Resultatet är glädjande med tanke på att såväl svenska som internationella studier pekar på att den psykiska ohälsan bland unga generellt ökar.

Att den psykiska ohälsan bland unga i Sverige är stor bekräftades även i Stockholms Stadsmissions första ungdomsrapport som presenterades i höstas. Av 1 000 ungdomar 18-25 år uppgav en fjärdedel att de mår psykiskt dåligt. I rapporten förordades fem åtgärder för att motverka och förebygga psykisk ohälsa hos unga. Bland annat att införa en terapicheck till alla unga året de fyller 16 år och utökat samtalsstöd på ungdomsmottagningar i hela Sverige.

Stockholms Stadsmissions Terapicenter för unga och Mottagningen för unga män en av Stockholms största psykoterapimottagningar, har funnits sedan 2003 och är en öppen psykoterapimottagning för unga och unga vuxna 16-25 år i psykisk utsatthet. Klienterna söker bland annat hjälp för depressioner, fobier, aggressioner och ätstörningar. Alla som söker sig till mottagningen garanteras terapi och många upplever sig må mycket dåligt. Det kan till exempel handla om självmordsbenägenhet, självskadebeteende, aggressivitet eller avsaknad av framtidstro. 

Positivt behandlingsresultat

En ny undersökning visar att de klienter som genomgått samtalsterapi på mottagningen mår mycket bättre. Klienterna anser sig lika friska efter behandling som de som ingått i kontrollgruppen, det vill säga gruppen icke-klienter, gör.  

– Vi ser en dramatisk förbättring i hur klienterna skattar sitt mående efter avslutad samtalsterapi. Resultatet bekräftar det som vi som arbetar i verksamheten upplever, vilket är mycket glädjande, säger Jan Löwdin, leg. psykoterapeut på Terapicenter för unga och Mottagningen för unga män.

Vid den första mätningen av depressionsfaktorn mådde klienterna dubbelt så dåligt som gruppen icke-klienter. Efter i genomsnitt 53 terapisamtal sjönk klienternas skattning av sitt mående till normalnivå i förhållande till kontrollgruppen. 

– När dessa unga människor självmant lämnar mottagningen efter avslutad terapi känner de hopp inför framtiden, de kan behärska sitt humör och har förmåga att känna sig värdefulla. Det gör att de känner delaktighet i samhället, säger Jan Löwdin.

Om undersökningen

I kontrollgruppen ingår 1 000 unga i Sverige 18-25 år som har skattat sitt mående utifrån 90 olika variabler. Från Terapicenter för unga och Mottagningen för unga män har 550 personer deltagit i initialmätningen, varav 177 har avslutat terapi. Datainsamling är gjord i syfte att kvalitetssäkra verksamheten.

Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se