Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Unga måste få välja sin egen terapiform

Flicka som får lera insmetad i ansiktet av fyra händer
På bara tio år har antalet unga vuxna med psykisk ohälsa tredubblats i Sverige. Trots en rad omfattande nationella satsningar har politikerna inte lyckats vända utvecklingen. Vi föreslår ökad tillgänglighet till terapi och att ge de unga möjlighet att få välja sin egen terapiform.

Sverige är ett av de länder i Europa med högst ohälsotal bland unga vuxna. För att häva den negativa utvecklingen av ökad psykisk ohälsa uppmanar Stockholms Stadsmission regeringen att ta fram en nationell strategi baserad på de intryck som finns från länder med lägre ohälsotal.

Ta intryck från Tyskland och Finland

Barn- och Ungdomsrapporten 2017 visade bland annat att Tyskland och Finland är mycket mer effektiva i sitt arbete för att motverka och förebygga psykisk ohälsa. Där erbjuds flera typer av terapiformer och behandling under längre perioder.

Bredda erbjudandet av terapival

Stockholms Stadsmission anser därför att en effektiv åtgärd är en ökad tillgänglighet av psykoterapi och möjlighet till val av terapiform. I dagsläget finns det åtskilliga begränsningar i vilken vård som finns tillgänglig i Sverige för unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. Socialstyrelsens riktlinjer har en alldeles för snäv inriktning på läkemedel och kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT inriktar sig på att ändra beteende och tankemönster för att minska psykiska problem, men det är en av flera terapiformer och den passar inte alla. Det måste finnas alternativ.

Individens behov måste få styra

Obehandlad psykisk ohälsa innebär stora samhällskostnader och onödigt lidande för de unga vuxna som drabbats. För att undvika detta anser vi att hälso- och sjukvården behöver kunna se till den enskilde individen. Därför bör tillgängligheten till psykoterapi och val av terapiform ökas, samt flexibilitet för att kunna anpassas till patientens behov.

Hög tid att kraftsamla mot psykisk ohälsa

Detta är en av våra tre rekommendationer till regeringen som vi presenterade i Barn- och Ungdomsrapporten 2017. Syftet är att ge en samlad bild av den psykiska ohälsan bland unga och komma med konstruktiva förslag på åtgärder för att vända trenden.

Vi föreslår därför: 

  1. Utökad behandlingsgaranti som omfattar alla barn och unga upp till och med 25 år.
  2. Ökad tillgänglighet av psykoterapi och möjlighet till val av terapiform.
  3. Värna ungdomsmottagningarnas uppdrag att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa och utreda möjligheten till utökat uppdrag. 

Bilden Eddie och Ida "Smearing Hands" är från Fryshusets Estetlinje Bild och Form som i samband med Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2017 fick i uppdrag att utforska och skapa kring begreppet psykisk ohälsa.