Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utöka behandlingsgarantin för unga vuxna

Ståltrådsfigur framför en krossad spegel
I Sverige sker en dramatisk ökning av unga vuxna som lider av psykisk ohälsa och som lever på ersättning från Försäkringskassan. Det är siffror som saknar motstycke i en internationell jämförelse, enligt OECD. En del i arbetet för att vända denna alarmerande trend är att utöka behandlingsgarantin.

Samhället måste göra mer för att vända trenden med ökad ohälsa bland unga. Stockholms Stadsmission föreslår därför i Barn- och Ungdomsrapporten 2017 en nationell strategi för psykisk hälsa med tre fokusområden.

Utökad behandlingsgaranti som omfattar alla upp till 25 år

Ett viktigt fokusområde är att utveckla den nationella behandlingsgarantin till att omfatta alla patienter upp till och med 25 år. I dagsläget är vårdmöjligheterna begränsade för unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. Vi kräver ett mer holistiskt synsätt på individen. Den enskilde individen måste få större möjlighet att medverka i utformningen och ska även ha rätt till behandling under en längre period.

Inför flexibel åldersgräns mellan barn- och vuxenpsykiatrin

Patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har rätt att bli ordentligt utredda. Samtidigt ska bedömning, eventuell diagnos och val av behandling läggas upp tillsammans med barnet och vårdnadshavare eller med den unga vuxna inom tiden för behandlingsgarantin. En flexibel åldersgräns behövs mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. 

Hög tid att kraftsamla mot psykisk ohälsa

Detta är en av våra tre rekommendationer till regeringen som vi presenterade i Barn- och Ungdomsrapporten 2017. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av den psykiska ohälsan bland unga och komma med konstruktiva förslag på åtgärder för att vända trenden.

Vi föreslår därför: 

  1. Utökad behandlingsgaranti som omfattar alla unga upp till 25 år.
  2. Ökad tillgänglighet av psykoterapi och möjlighet till val av terapiform.
  3. Värna ungdomsmottagningarnas uppdrag att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa samt utreda möjligheten till utökat uppdrag. 

Bilden Tova, Wilma och Nadja "Ensam" är från Fryshusets Estetlinje Bild och Form som i samband med Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2017 fick i uppdrag att utforska och skapa kring begreppet psykisk ohälsa.