Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utöka ungdomsmottagningarnas uppdrag inom psykisk ohälsa

Fyra ungdomar som sitter på en bänk med sina mobiler
På endast tio år har antalet unga vuxna med psykisk ohälsa tredubblats. Två tredjedelar av de som söker sig till Stockholms Stadsmission har dessutom varit i kontakt med psykiatrin eller vårdcentralen sedan tidigare. Detta pekar tydligt på ett stort systemfel gällande hanterandet av psykisk hälsa.

I Barn- och ungdomsrapporten 2017 har vi kartlagt den psykiska ohälsan bland Sveriges unga vuxna (18-25 år). Sverige är ett av de länder i Europa med högst ohälsotal bland unga. Trots flera insatser har regeringen inte lyckats vända den negativa utvecklingen av ohälsotalen. Stockholms Stadsmission föreslår därför att regeringen tar fram en nationell strategi för att minska ungas psykiska lidande.

Ge ungdomsmottagningarna utökat uppdrag

Stockholms Stadsmission föreslår att regeringen utreder möjligheten för ungdomsmottagningarna att även kunna erbjuda psykoterapeutisk behandling. En konsekvensanalys, på både kort och lång sikt, bör göras tillsammans med landets ungdomsmottagningar. Denna bör samordnas med förslagen från Kommissionen för jämlik hälsa om en sammanhängande barn-, elev- och ungdomshälsovård där ungdomsmottagningarna ingår.

Psykisk ohälsa drabbar individ och samhälle

Sverige har inte råd att riskera en fortsatt trend av ökad ohälsa bland unga – ansvariga politiker måste agera nu. Stockholms Stadsmission har övertygelsen om att Sverige kommer uppnå ökad psykisk hälsa bland unga först den dag när vården är lättillgänglig och varje individ är delaktig i sin vårdplanering samt kan välja behandlingsform. 

Hög tid att kraftsamla mot psykisk ohälsa

Detta är en av våra tre rekommendationer till regeringen som vi presenterade i Barn- och Ungdomsrapporten 2017. Syftet är att ge en samlad bild av den psykiska ohälsan bland unga och komma med konstruktiva förslag på åtgärder för att vända trenden.

Vi föreslår därför: 

  1. Utökad behandlingsgaranti som omfattar alla barn och unga upp till och med 25 år.
  2. Ökad tillgänglighet av psykoterapi och möjlighet till val av terapiform.
  3. Värna ungdomsmottagningarnas uppdrag att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa och utreda möjligheten till utökat uppdrag. 

Bilden Thea, Alice och Texas "Namnlös" är från Fryshusets Estetlinje Bild och Form som i samband med Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2017 fick i uppdrag att utforska och skapa kring begreppet psykisk ohälsa.