Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Varför bygger vi om St Paul?

St Paul byggs om. Under tiden flyttar verksamheten till Maria Magdalena.
Här får du insyn hur vår vision ser ut kring verksamheten i St Paul när vi öppnar igen efter ombyggnationen.

Ger möjlighet att hjälpa fler

Satsningen på St Paul ger oss möjlighet att hjälpa fler människor som saknar välfärd och trygghet till att förändra sitt liv och fördjupa sitt samhällsengagemang. Att erbjuda våra deltagare möjlighet att aktivt delta i samhällsfrågor är en viktig komponent då vi vet att det bidrar till ett minskat utanförskap. Visionen för St Paul är att det ska vara en välkomnande plats för det personliga mötet, en plats där relationer byggs och där alla bemöts med värdighet och respekt. Nya St Paul rymmer fler besökare och ett bredare utbud av aktiviteter. 

Stänger ni St Paul nu? 

Vår befintliga verksamhet på St Paul flyttar tillfälligt till Maria Magdalenas lokaler på Ragvaldsgatan 10 där de räknar med att få igång aktiviteterna kring vecka 7. Ombyggnationen beräknas pågå under 15 månader ska vara klar till hösten 2022.

Är det en bra idé att ”blanda” social verksamhet med kultur, utbildning m.m.? 

Att få möjlighet att delta i samhällsfrågor är ett viktigt verktyg för att bryta känslan av utanförskap för människor som lever i social utsatthet. I nya St Paul får människor i olika livssituationer mötas på ett ödmjukt och respektfullt sätt. Kärnverksamheten i St Paul är fortsatt stöd för våra deltagare, men nya St Paul ska också vara en plats som möjliggör kulturevenemang, debatter och utbildning inom samhälls- och demokratifrågor. 

Har ni kompetens att arrangera utbildning, kulturverksamhet m.m.? 

Nya St Paul ska i första hand vara en mötesplats för Stockholms Stadsmissions deltagare men även fungera som utbildningsplats för exempelvis våra volontärer och studenter. Vi hoppas även kunna erbjuda samtal och föreläsningar i sociala samhälls- och demokratifrågor och kulturevent i samarbete med olika partners. 

Finns det en faktiskt efterfrågan på en mötesplats som denna? 

Den sociala polariseringen ökar och vi ser ett stort behov av en fysisk plats för verksamhet som driver utvecklingen av ett mänskligare samhälle. Stockholms Stadsmission bekämpar utanförskap på individ- och samhällsnivå och i St Paul kombineras arbetet för individen med arbetet på samhällsnivå. Intresset för satsningen har varit stort i projekteringsfasen bland såväl deltagare som är vår viktigaste målgrupp, som hos medlemmar, partners och givare.  

Kan jag engagera mig i projektet på något sätt? 

Alla är välkomna till mötesplats St Paul och alla är välkomna till Stockholms Stadsmissions verksamhet – som besökare, deltagare, volontär och/eller givare. På vår hemsida finns mer information om hur du engagera dig i vår verksamhet. 

Vem står för investeringen? 

Projektet finansieras av Stockholms Stadsmission och är möjligt tack vare ett antal större donatorer, Stockholms Stadsmissions egna medel och ett väl genomtänkt och förmånligt banklån. 

Vilka aktörer är involverade i projektet? 

Byggherre för projektet är Stockholms Stadsmission. Verksamheten bedrivs i vår regi med stöd av samarbetspartner inom utbildnings- och kultursektorn. Huvudentreprenad för ombyggnationen är M3 Bygg och Spridd är ledande arkitektfirma. Byggnaden ska renoveras enligt Stockholms Stadsmuseums blåklassificering, vilken är den strängaste klassificeringen som omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.   

För frågor om bygget, kontakta:

Frågor om ombyggnaden St Paul
info [at] stadsmissionen.se