Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsmissionens folkhögskola har startat klimatnätverk

Kvinnor som startat klimatnätverk tittar in i kameran och ler.
För att öka kunskapen kring klimatfrågan har Stadsmissionens folkhögskola startat ett klimatnätverk. Nätverket riktar sig till folkhögskolor i hela Sverige.

-- Folkhögskolorna har historiskt alltid varit en viktig plats för diskussioner om stora samhällsfrågor, såsom till exempel social rättvisa och jämställdhet. Därför känns det väldigt naturligt att det nu också blir en plats för samtal om vår tids stora ödesfråga, den globala och akuta klimatupphettningen. Om vi ska klara den behövs inte bara någras, utan allas tankar, frågor och förslag, säger Karin Jacobson som tillsammans med läraren Anna Seltman är projektledare och initiativtagare för Klimatdagarna och sammankallande i Folkhögskolornas Klimatnätverk.

Klimatnätverkets syfte är att inspirera varandra till ökad undervisning, fokus och aktivitet kring klimatfrågan genom erfarenhets- och kunskapsutbyte och gemenskap. 

I september hölls den första träffen då deltagare från flera folkhögskolor bland annat fick lyssna på en föreläsning av Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi. 

Klimatnätverket kommer att jobba kring fler gemensamma aktiviteter under 2020.