Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terrierkväll

Terrierkväll

Terrierkvällar riktar sig till en publik som är intresserad av den konstnärliga processen och nära möten med konstnärer.

Terrierkväll

Information

Längd: 2 Timmar 0 Minuter
Pauser: 0
Åldersgräns:
Pris: 150 kr

Terrierkvällar vänder sig till en nyfiken publik som lockas av konstnärliga processer och nära möten med konstnärer. Liksom Räserbyråns arbete i stort riktar sig Terrier-kvällar mot att erbjuda en alternativ scen för samtidskonst jämte de etablerade institutionerna, och kvällarna främjar ett nära samtal mellan utövare och publik.

Terrierkväll på mötesplats Mariatorget

Välfärdsorkestern, som består av de elektroakustiska kompositörerna och musikerna Lise-Lotte Norelius och Sören Runolf, möter författaren och koreografen Annika Boholm i ett färskt samarbete speciellt för denna kväll. Med utgångspunkt i Boholms avslutande masterarbete vid Stockholms konstnärliga högskola 2021 och Välfärdsorkesterns långa erfarenhet av samarbeten i olika former låter de text och rumslighet samspela med i stunden komponerade ljudlandskap.

Felice Hapetzeder visar äldre och nyare videoverk som utgår från hans konstnärliga praktiker, som bland annat utgår från hur identitet och minne påverkas av olika faktorer. Hans intresse för sociala sammanhang ligger till grund för kvällens urval av de verk som visas.

Räserbyrån i form av Katarina Eriksson och Per Sacklén ingår i en för denna Terrier ny konstellation tillsammans med jazzmusikern Mathias Landæus och poeten Daniel Boyacioglu. Röst tillsammans med musik och dans lirar ihop i en performance där våra enskilda erfarenheter möts, krockar och tillsammans formar ett komplext och unikt uttryck.

Biljettinformation

När: 30 april

Tid: 18:00

Var: Mötesplats Mariatorget, Mariatorget 10. 

Pris: 150 kr - När du köper en biljett bidrar du till att bryta utanförskap genom att låta fler ta del av kulturupplevelser och gemenskap.

____________________________________________________________

Om de medverkande:

Daniel Boyacioglu är poeten som anses ha lagt grunden för den spokenword som på senare år blivit tongivande i ung, svensk poesi. Förutom diktsamlingar och ett läromedel, flertalet scenföreställningar och en opera på Kungliga Operan i Stockholm har han regelbundet återkommit i olika musiksamarbeten, senast som frontman i popbandet Daniel4ever. I höst är Boyacioglu aktuell med sin sjunde diktsamling Daniels bok på Wahlström och Widstrand.

Jazzpianisten och kompositören Mathias Landæus har släppt ett tjugotal skivor sedan debuten 1996 och lyckas ständigt överraska med sin musik som aldrig står still på ett och samma ställe. Han är en omvittnat äventyrlig improvisatör och skicklig pianist som ständigt är aktuell med nya projekt.

Annika Boholm är född i Falun. Hon undervisar i scenkonst. I sin konstnärliga praktik arbetar hon med materialitet, rörelse, performativt skrivande, översättningar.

Tält & text:

Jag gjorde tältet och skrev texten vårvintern 2021. Jag ville låta besökarna ta del utan att själva jag behövde vara närvarande. Att bygga ett tält i en vilsen tid var ett försök att tänka med händerna, och genom att rikta uppmärksamheten mot impulser, minnen, tillfälligheter, drömmar skapa ett utrymme att lämna över. (Texten skrevs i ett sammanhang där engelska var vårt gemensamma språk. 

VFO - Välfärdsorkestern (Lise-Lotte Norelius och Sören Runolf) tar er med på en kontemplativ resa genom ett landskap befolkat av skygga begrepp såsom threshold, split-point, trigger, distorsion, snus, loop-starter, timmerflottning, crossover, drömmar, desinformation, jämställdhet, center-frequency, Q, valfläsk och feedback, låg impulskontroll, avfallssampling och statistisk analys, kaffe och bullar, livet och döden, kärleken och musiken, apné och gdi, kreosot och ozon, lustgas och växthus, dagens nyheter och den svenska välfärdens bleknande gloria.

Felice Hapetzeder intresserar sig för den skapande praktikens energi, estetik och sociala sammanhang samt av hur identitet och minne påverkas av olika faktorer. Han utvecklar ofta verk genom samarbeten och workshops i möten med andra. Han har undersökt gemensamhetsskapande bland annat i sitt projekt En videokonsthistoria (2017), där han undersökt de tidiga videokonstkollektivens arbete och sammansättning konstnärligt; bland annat genom att i workshops sätta samman tillfälliga nutida videokonstkollektiv.

Räserbyrån är en ideell organisation som sedan 1997 arbetar med olika former av dans och performance, i Sverige och internationellt. Gruppen består av Katarina Eriksson, Per Sacklén och Håkan Mayer. Räserbyrån har verkat som fri grupp i 25 år och dess fokus ligger på att arbeta med dans inom jämlika och demokratiska former. Gruppens specifika kunskap ligger i ett inlyssnande förhållningssätt med tilltro till rörelsens förmåga till kommunikation. Deltagarna arbetar med empati som grund och med ett relationellt förhållningssätt, någonting som syns genomgående i de olika projekten och produktionerna.

Till en början arbetade gruppen med Fylkingen i Stockholm som bas. Genom samarbeten med experimentella musiker och konstnärer utmanades Räserbyrån att arbeta utforskande i sina produktioner och de har på Fylkingen bland annat arrangerat en rad så kallade Terrier-kvällar, vilka utgjort en mötesplats för improviserad dans, musik, film, installation och bar. Detta projekt har återupptogs under 2018 och är en pågående del av deras verksamhet.

Katarina Eriksson är verksam som dansare och koreograf med ett stort intresse för andra konstformer. Hon är klassiskt skolad dansare men arbetar främst på den fria, nutida dansscenen och många arbeten görs i andra miljöer än det vanliga scenrummet. Katarina har, utöver arbetet med Räserbyrån, pågående samarbeten med bildkonstnären Maria Hurtig, komponisten Lise-Lotte Norelius och författaren Kerstin Norborg. Våren 2021 examinerades Katarina från masterprogrammet Nya performativa praktiker på Stockholms Konstnärliga Högskola.

Per Sacklén är dansare och koreograf verksam i Stockholm. Som klassiskt skolad dansare har han arbetat i flera repertoarkompanier både i Sverige och utomlands. Sedan mitten av 90-talet har Per arbetat med samtida dans på projektbasis, både som dansare och koreograf. De senaste åren har hans arbete huvudsakligen kretsat kring Räserbyråns projekt men han medverkar även i andra koreografers verk. Inom Räserbyrån har Per också haft möjlighet att fördjupa sig i sitt undersökande av ljud och han har skapat musik till ett antal produktioner.

Information

Längd: 2 Timmar
Pris: 150 kr