Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

World in My Eyes

World in My Eyes - Emeka Ogboh

En serie konstnärssamtal presenterar Emeka Ogboh, Yazan Khalili, Nairy Baghramian och Pope.L, vars banbrytande praktiker inom ljud, performance, skulptur och måleri transformerar samtidskonstens fält.

World in My Eyes - Emeka Ogboh

Information

Längd: 1 Timmar 0 Minuter
Pauser: 0
Åldersgräns:
Pris: 80 kr / 0 kr

World in My Eyes, som inleds 2023, är en serie konstnärssamtal i Stockholm som presenteras genom ett samarbete mellan Konstfack, Moderna Museet och Kungliga Konsthögskolan, och arrangeras 2023–2024 av Stockholms Stadsmissions Mötesplats Mariatorget. Titeln är hämtad från en 1990-talshit av den brittiska syntgruppen Depeche Mode och serien syftar till att presentera konstnärliga perspektiv från ett brett spektrum av medier som förändrar förhållandet mellan materiella processer och sociopolitiska föreställningar.

Emeka Ogboh

När: 7 september 2023

Tid: 18:00

Var: Mariatorget 10, 118 48 Stockholm

Emeka Ogboh
Emeka Ogboh @ Broken Music Vol2 - Hamburger Banhof 30. Photo Credit: Udo Siegfriedt 2023

Emeka Ogboh (f. 1977) är en nigeriansk konstnär baserad mellan Lagos och Berlin. Med sina installationer med ljudlandskap av livet i Lagos har Ogboh etablerat en internationell praktik. Han tog examen i grafisk design vid University of Nigeria, Nsukka 2001, men blev intresserad av ljudkonst 2008 under Fayoum Winter Academy i Egypten på en kurs ledd av den österrikiske multimediakonstnären Harald Scherz. Ogboh började betrakta samspelet mellan ljud i Lagos som kompositioner snarare än individuella röster, med olika tonlägen snarare än ett kaotiskt brus. Han började experimentera med fältinspelningar av till exempel taxisystemet danfo share i Lagos, som utvecklades till multimediainstallationer och som så småningom inkluderade mat.

Ogboh kommer att tala om hur hans konstnärliga praktik ansluter till platser genom hörsel och smak. Hans ljudinstallationer och gastronomiska verk utforskar översättningen av privata, offentliga, kollektiva minnen och historier. Han är intresserad av hur de transformeras och kodas till ljud och mat och hans föreläsning kommer att beröra dessa för att uppmana betraktaren/lyssnaren att reflektera över existentiella relationer, rama in vår förståelse av världen och förse oss med ett sammanhang där vi kan ställa kritiska frågor om immigration, globalisering och postkolonialism.

Ogbohs arbete har bland annat presenterats på Museum Tinguely, Basel (2023); Humboldt Forum, Berlin (2021); Friche La Belle de Mai, Marseille (2020); The Power Plant, Toronto (2018); Smithsonian National Museum of African Art, Washington DC (2016). Han har deltagit i flertalet internationella utställningar, däribland den 56:e Venedigbiennalen (2015); Documenta 14 i Aten och Kassel (2014); Skulptur Projekte Münster (2017). Han är även medgrundare av Video Art Network Lagos. 2016 belönades Ogboh med Kunstpreist der Böttcherstraße in Bremen. 2018 var han finalist i det prestigefyllda Hugo Boss Prize och 2019 tilldelades han Sharjah Biennial 14 Prize (med Otobong Nkanga).

BILJETTINFORMATION

Ordinarie biljetter - 80 kr

Studentbiljetter (begränsat antal platser) - 0 kr
OBS giltigt student ID krävs!

_____________________________________

Emeka Ogboh

When: September 7th, 2023

Time: 18:00

Where: Mariatorget 10, 118 48 Stockholm

Launched in 2023, World in My Eyes is a series of artist talks in Stockholm presented through a collaboration between Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Moderna Museet, and the Royal Institute of Art, and hosted in 2023-2024 by Mötesplats Mariatorget. Its title drawn from the eponymous 1990s electronic music hit by English band Depeche Mode, the series aims to present artistic perspectives from a wide range of media that are changing the relationship between material processes and socio-political imagination.

Emeka Ogboh (b. 1977) is a Nigerian artist based between Lagos and Berlin. Ogboh established an international practice with his soundscape installations of life in Lagos. He graduated with a degree in graphic design from University of Nigeria, Nsukka in 2001, but became interested in sound art in 2008 during the Fayoum Winter Academy in Egypt in a course led by Austrian multimedia artist Harald Scherz. Ogboh began to consider the interaction of sounds in Lagos as compositions rather than individual voices, with layered registers rather than chaotic noise. Ogboh began experimenting with field recordings of, for example, the danfo share taxi system in Lagos, which evolved into multi-media installations that eventually incorporated food.

Ogboh will speak about how his artistic practice connects to places through hearing and taste. His sonic installations and gastronomic works explore the translation of private, public, collective memories and histories. He is interested in their transformation and encoding into sound and food and his talk will touch on these provoke the viewer/listener to consider existential relationships, frame our understanding of the world, and provide a context in which to ask critical questions on immigration, globalization, and post-colonialism.

Ogboh’s work has been presented at the Museum Tinguely, Basel (2023), Humboldt Forum, Berlin (2021), the Friche La Belle de Mai, Marseille (2020), The Power Plant, Toronto (2018), and the Smithsonian National Museum of African Art, Washington DC (2016), among others. He has participated in numerous international exhibitions including the 56th Venice Biennale (2015), documenta 14 in Athens and Kassel (2014), and Skulptur Projekte Münster (2017). He is also the co-founder of the Video Art Network Lagos. In 2016, Ogboh was awarded the Prize of the Bottcherstraße in Bremen. In 2018, he was a finalist in the prestigious Hugo Boss prize, and in 2019, he was awarded the Sharjah Biennial 14 Prize (with Otobong Nkanga).

TICKET INFORMATION

Standard ticket: 80 kr

Student ticket: (limited amount of seats) - 0 kr
A valid student ID is required!

Information

Längd: 1 Timmar
Pris: 80 kr / 0 kr