Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Matmissionens arbete har gett positiv effekt

Johan Rindewall från Stockholms Stadsmission står framför hylla med mat.
Stockholms Stadsmissions verksamhet Matmissionen har varit igång i över ett år och nu har verksamheten utvärderat sin effekt för deltagare, medlemmar och klimat med gott resultat.

Effektutvärderingen av Matmissionens mål runt arbetsintegration, klimat och medlemmar har finansierats av Axfoundation och är utförd av PWC. Arbetet har genomförts i nära samråd med representanter från Matmissionen, deltagare i arbetsintegration samt verksamhetens medlemmar.

Arbetsträningsmodell ger gott resultat

Utvärderingen visar att Stockholms Stadsmissions modell för arbetsträning, med handledare och yrkescoacher, är mycket uppskattad bland deltagarna. Efter sin arbetsträning upplever de flesta att de är närmare arbetsmarknaden än tidigare, dels på grund av nya färdigheter och kunskaper, dels på grund av att de fått en färsk erfarenhet på CV:t

– Vi ser att vår modell för arbetsträning fungerar och hoppas nu på att kunna knyta fler samarbeten runt praktik och arbete med livsmedelsbranschen så att fler deltagare får möjlighet till vidare jobb säger Johan Rindevall, verksamhetschef för Matcentralen där Matmissionen ingår

En majoritet av deltagarna i arbetsträning svarar att de utvecklats som personer under sin tid i arbetsträning, vilket märks på deras förmåga att hantera människor och stress. Detta har gjort att flera av deltagarna uppger att arbetsträningen har gjort dem mer motiverade att söka fler typer av jobb.

Matmissionens betydelse för medlemmarna

Även butikens kunder och medlemmars svar och berättelser i utvärderingen visar att medlemskapet har betydelse för dem och deras välmående. En medlem berättar:

 ”Matmissionen har hjälpt mig att köpa sådant som jag inte hade råd med innan. Förut betalade jag mycket för maten, nu är det jättestor skillnad.”


Miljönytta

Beräkningarna av klimatpåverkan från de livsmedel som via Matmissionens verksamhet konsumeras visar att det varje år motsvarar 539 ton koldioxid. Det är ungefär lika mycket som 358 personbilar släpper ut under ett års tid.* 

Letar efter fler livsmedelsdonatorer 

– Vi har fått spännande siffror att mäta miljöeffekterna med och vi ser också att det som säljer snabbast och har störst miljöpåverkan är det kunderna efterfrågar mest. Exempelvis proteinhaltiga produkter såsom kött. Nu fortsätter vi att leta efter samarbeten med livsmedelsaktörer för att kunna ta till vara på större kvantiteter av livsmedelssvinn säger Johan.

Viveka Risberg, programansvarig på Axfoundation: – Vi har stöttat Matmissionen från start och det är glädjande att effektutvärderingen visar både sociala och miljömässiga vinster. Det unika samarbetet mellan Axfood och Stockholms Stadsmission fungerar verkligen. Nu hoppas vi att konceptet sprids och förökar sig.

Om Matmissionen

Stockholms Stadsmission äger och driver idag två social supermarkets. Matmissionen i Veddesta som öppnade i september 2016 och Hägersten som öppnade i mars 2017. Matmissionen har Axfood som medgrundare. Syftet med Matmissionen är att ge människor möjlighet att närma sig arbetsmarknaden via arbetsträning men också att bidra till ett minskat matsvinn samt göra det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att bli medlem och handla mat till reducerat pris. 

* Beräkningar bygger på ett antal antaganden och förutsättningar som beskrivs i denna rapport. Bland annat antagandet att produkter slängs och inte går till djurmat/biogas. 

Johan Rindevall
Verksamhetsområdeschef Matcentralen