Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnfattigdom i Sverige 

Stockholms Stadsmission möter allt fler barn i familjer som lever i fattigdom. Med barn som lever i fattigdom menar vi både den situation som innebär att barn på grund av familjens knappa ekonomiska förhållanden riskerar att hamna i ett socialt utanförskap, och situationen för barn som lever i familjer som inte klarar basbehov som mat, hyra och räkningar.

Många barn som växer upp i fattigdom hamnar i kläm på ett sätt som de inte själva kan påverka. Knappa ekonomiska förhållanden kan leda till en känsla av ensamhet och otrygghet som kan leda till att barn eller familjer isolerar sig.

Ingen enhetlig fattigdomsdefinition

Det finns flera internationella definitioner av fattigdom, men definitionerna är inte alltid användbara för Sverige. Med barn som lever i fattigdom menar Stockholms Stadsmission barn vars föräldrar regelbundet är i behov av akut ekonomiskt stöd för att kunna ombesörja familjens basbehov, som mat, hyra och el. Vi menar också barn som riskerar att hamna i ett socialt utanförskap, på grund av familjens knappa ekonomiska förhållanden. Till exempel genom att inte kunna delta i fotbollsträningen eftersom skor och medlemskap i klubben kostar för mycket, att inte kunna hänga med kompisarna på bio, ta en fika på stan eller gå på klasskompisens kalas – barnet hamnar snabbt utanför den sociala gemenskapen.

Relativ ekonomisk utsatthet - ett liv utan marginaler 

Relativ ekonomisk utsatthet, även kallat ”relativ fattigdom”, definieras som att ha en inkomst under 60 procent av medianinkomsten, enligt Socialstyrelsen. Det innebär exempelvis att barn till föräldrar med försörjningsstöd anses leva i relativ ekonomisk utsatthet. 

Enligt Barnombudsmannen lever barn som bor i de hushåll som har de lägsta inkomsterna i samhället i relativ ekonomisk utsatthet. De senaste siffrorna från 2018 visar att 15 procent av alla barn i Stockholms län lever i relativ ekonomisk utsatthet. 

Barn påverkas av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler – det är något som gör sig ständigt påmint hos barnet och begränsar barnets vardag och sociala liv.
     

Absolut ekonomisk utsatthet - ett liv i akut ekonomisk nöd

Absolut ekonomisk utsatthet, även kallat ”absolut fattigdom”, definieras internationellt av bland andra Världsbanken som en inkomst under 2 amerikanska dollar om dagen. Det är svårt att applicera i Europa. Därför mäter man inom EU förutom relativ ekonomisk utsatthet även absolut ekonomisk utsatthet utifrån en lista med basbehov som för barn bland annat handlar om att ha tillgång till minst ett par vinterskor och ett par sommarskor, tillgång till frukt, grönsaker och protein varje dag.

Barnombudsmannens senaste statistikrapport från 2018 visar att 8 procent av barnen i Stockholms län lever i vad de kallar absolut ekonomisk utsatthet. Det är den situation man befinner sig i när man inte klarar de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna så som mat varje dag, hyra och el. 

Barnen i fokus

Stockholms Stadsmission möter allt fler barn som lever i familjer med svår ekonomisk utsatthet - fattigdom. Det handlar om människor som behöver akut stöd för att klara det allra nödvändigaste och som vi hjälper på Unga Station, vår verksamhet för barn och unga och deras familjer.

Unga Station finns på Söder, Järva och Vårberg. Där delar vi bland annat ut matcheckar, ger ekonomisk rådgivning, ordnar aktiviteter och kollo under loven och erbjuder samtalsstöd för att motverka oro och stress. Vi erbjuder även familjerna möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. Under coronakrisen utökar vi det individuella stödet, och har mindre grupper i gemensamma aktiviteter.

Att växa upp i fattigdom begränsar möjligheterna till utbildning, god hälsa, fritidsaktiviteter och senare även etablering i arbetsliv och vuxenliv.

Läs mer om fattigdom:

Vad räcker din gåva till?

0 kr

0 Kr
kr