Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende för ensamkommande – Stockholm

Gemenskap i köket
På Stockholms Stadsmissions boende för ensamkommande får nyanlända barn och ungdomar mellan 14 och 18 år en trygg hamn. Ungdomarna får en lots in i samhället, stöd i att hitta sysselsättning, uppmuntran och coachning att själva påverka sina egna liv. 

Boendet för ensamkommande har 14 rum centralt belägna i Stockholm för barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd. Verksamheten har HVB-tillstånd. 

Barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vuxet sällskap har ofta varit med om svåra upplevelser. Därför är det viktigt att de får en trygg och kärleksfull plats med vuxenstöd för att smälta nya intryck så att de kan hitta ett meningsfullt sammanhang i Sverige. 

Så arbetar vi 

Personalen arbetar enligt Motiverande samtal och traumamedveten omsorg. Vårt uppdrag är att hjälpa ungdomar att träna på allt de kan behöva för att kunna orientera sig och bli delaktiga i det svenska samhället. Vi arbetar med att stötta och stärka ungdomarnas egenmakt för att de ska bli självständiga och kunna orientera sig i samhället.

Detta får barn och ungdomar på vårt boende: 

 • En individuell genomförandeplan som ger stöd i att reflektera över sina val och formulera egna mål.
 • Personal på plats dygnet runt, som ger uppmuntran utan att ta över ansvaret för ungdomens livsval.
 • Terapeutiska samtal för de barn och ungdomar som behöver det på Stockholms Stadsmissions Terapicenter för unga. Våra boende har förtur och det finns inga krav på att terapin måste avslutas när ungdomen flyttar från boendet.
 • Praktik på skollov eller efter skoltid, med handledning inom Stockholms Stadsmissions verksamheter, exempelvis i en second handbutik eller på Grillska Husets café eller någon annan extern arbetsgivare som vi samverkar med.
 • Tisdagar och torsdagar erbjuds studiehjälp som leds av volontärer.
 • Varje söndag bjuder vi ungdomarna till en gemensam middag med personalen. Övriga dagar finns personal på plats för att ge ungdomar stöd i deras matlagning.
 • En fadder eller fadderfamilj via Stockholms Stadsmissions volontäravdelning med syfte att skapa nya kontakter utanför boendet. 
 • Aktiviteter i grupp och individuellt, i och utanför Stockholm, utifrån ungdomens önskemål och behov. 

Ekonomiskt stöd som ger frihet och ansvar

 • Varje ungdom får månadspeng och under sommaren får ungdomen en månadspeng som motsvarar CSN under de månader CSN inte betalas ut.  
 • SL-kort som ungdomen får via skolan uppgraderar vi till ett pluskort så att ungdomarna ska kunna åka kollektivt dygnet runt och på helger. Om ungdomen inte har rätt till SL-kort via skolan står Stockholms Stadsmission för kostnaden.
 • Ungdomen får ett resebidrag på upp till 1000 kronor per år för att främja kontakten med personer i det befintliga nätverket.
 • Vi erbjuder aktivitetsbidrag och står för kostnaden av en simkurs för alla våra deltagare.

Stor erfarenhet och bred kompetens i personalen

Personalen har lång erfarenhet av ungdomsarbete och av att arbeta med barn och ungdomar. Alla ordinarie anställda är utbildade inom metoderna motiverande samtal och traumamedveten omsorg. Teamet består av socionomer, beteendevetare, behandlingspedagoger och pedagoger som arbetar med ett coachande förhållningssätt. 

För att utveckla ungdomens självständighet och för att kvalitetssäkra boendet arbetar vi med det pedagogiska materialet Hitta Rätt, ett arbetsmaterial framtaget av Göteborgs stad för att skapa goda förutsättningar för integration i samhället. 

Verksamheten är HBTQ-certifierad. 

Khalid Rashid
Verksamhetschef
Gina Bjerland
vikarierande verksamhetsledare
Boende för ensamkommande
Arbetar du på socialtjänsten? Kontakta oss direkt!

”Det finns en helhetssyn på ungdomarna”

Lisa Forell är socialsekreterare vid socialtjänsten i Sundbyberg och arbetar bland annat med att placera ensamkommande barn. Hon har arbetat i många år med Stockholms Stadsmissions Träningsboende.

Läs mer om ”Det finns en helhetssyn på ungdomarna”