Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Träningsboende för unga

Ungdomar och vuxna pratar i köket.
Stockholms Stadsmissions Träningsboende ger unga mellan 18 och 22 år möjlighet till tryggt stödboende med vuxenstöd. Det finns 17 träningslägenheter i Stockholmsområdet och vi riktar oss till unga vuxna som har daglig sysselsättning och tillräcklig struktur i sin vardag för att klara att bo på egen hand. 

Vårt uppdrag är att möta utsatta ungdomar oavsett bakgrund med målet att lyfta deras resurser på vägen mot vuxenblivande och integrering i samhället. Verksamheten består av 17 träningslägenheter utspridda i Stockholmsområdet i anslutning till kollektivtrafiken samt kontor med gemensamma utrymmen för möten och umgänge.

Hos oss är alla välkomna oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer eller sexuell läggning. Verksamheten har HVB-tillstånd och är HBTQ-certifierad.

Stödboende med fokus på relationer

Målet är att ungdomarna ska få verktyg till att erövra goda nätverk och bärande relationer, positiva erfarenheter av arbete och utbildning samt möjlighet att bo utan stöd.
Centralt i vår metod är relationsbyggandet. Därför arbetar alltid två coacher tillsammans med varje ungdom. Syftet är att ge ungdomen erfarenheter av att relatera till och samarbeta med olika människor. Två coacher ökar också kvaliteten och minskar sårbarheten i arbetet. 

Utgångspunkten för arbetet med ungdomarna är att alla människor har förmågan att fatta egna beslut, men kan behöva hjälp i olika faser av livet. Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att vi går bredvid snarare än tar över i de situationer som känns främmande eller där ungdomarna är osäkra. 

En coach finns tillgänglig dygnet runt via ett journummer så att ungdomarna ska känna sig trygga i att de alltid kan få stöd vid behov. 

Detta får ungdomarna på Träningsboendet

Vi erbjuder gemensamma middagar och studiehjälp i våra trivsamma lokaler på Kungsholmen. Här finns gemensamt kök, vardagsrum och bibliotek. Hit är ungdomarna alltid välkomna. I vårt erbjudande ingår också en rad ekonomiska förmåner för att främja en god hälsa och en meningsfull fritid, exempelvis bidrag till körkort och träning. Ungdomar som bor i träningslägenheter hos oss får dessutom förtur till exempelvis ungdomsmottagning, psykoterapi och arbetsträning i Stockholms Stadsmissions regi.

Stor erfarenhet och bred kompetens hos medarbetarna

Vi som jobbar på Träningsboendet för unga är socionomer, statsvetare och socialpedagoger med vidareutbildning inom bland annat psykoterapi, genusvetenskap och aggression replacement training. Samtliga ungdomscoacher har lång erfarenhet av arbete med unga vuxna och är även utbildade inom metoderna motiverande samtal och traumamedveten omsorg. 

Khalid Rashid
Verksamhetschef
Vanessa Lafitte
Verksamhetsledare/ungdomscoach
Vill du veta mer om Träningsboendet?
Kontakta oss så berättar vi mer:

"Det finns en helhetssyn på ungdomarna"

När Lisa Forell började arbeta vid socialtjänsten i Sundbyberg för ungefär sju år sedan tog hon över några ärenden med barn som var placerade på vårt träningsboende. Det blev starten på ett långvarigt samarbete.

Lisas erfarenheter av att jobba med oss