Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En tredjedel går vidare till ett mer varaktigt boende

Frida Ålander verksamhetsområdeschef
Stockholms Stadsmission akutboenden tar emot vuxna i hemlöshet, ofta med missbruk eller med psykiska problem. Placering sker via Stockholms stad. Förra året lyckades över en tredjedel av deltagarna gå vidare till ett mer varaktigt boende, berättar Frida Ålander, verksamhetsområdeschef. 

– Tiden när Stockholms Stadsmission drev traditionella härbärgen som erbjöd en god bulle och en klapp på axeln är sedan länge förbi. Vi arbetar professionellt och har sedan 2010 en dygnet runt-verksamhet som tar hänsyn både till akuta behov och långsiktig planering, säger Frida Ålander.

Först basbehoven sedan förändring

När en person kommer till akutboendet erbjuds en måltid, en säng och mänsklig omtanke. På förmiddagarna ges praktiskt stöd som till exempel hjälp att kontakta myndigheter, vård och anhöriga. Först när de mest akuta behoven är tillgodosedda, är personerna mottagliga för att kunna tänka på och planera för en mer långsiktig förändring. 

Vi har lyckats ge fler personer stöd i att vilja och orka ta sig vidare.

Frida Ålander, verksamhetsområdeschef

Individanpassat arbetssätt

Stödet är anpassat utifrån varje individ med insikten om att det finns lika många lösningar som människor. Arbetet följs sedan upp i individuella genomförandeplaner med fokus på fyra områden: hälsa, aktiviteter, sysselsättning och boende, HASB. Modellen har varit framgångsrik på flera sätt, både genom att fler personer upplever ökad egenmakt och genom att fler lyckats lämna akutboendet för ett mer varaktigt boende. 

– En förutsättning för att själv hitta mod och kraft att förändra sin livssituation och komma ur hemlöshet är – förutom att ha ett stabilt boende – att må bra, ha ett nätverk med personer som stöttar runt omkring och en meningsfull sysselsättning. 

Ökat stöd vid myndighetskontakter

För att deltagarna ska kunna uppnå förändring och gå vidare till ett mer varaktigt boende krävs ett gott samarbete med socialtjänsten. Svårigheten är ofta att länka ihop alla insatser så att det blir bäst för deltagaren. Efter önskemål från socialtjänsten införde akutboendet därför våren 2017 ett nytt arbetssätt. Det betyder att deltagarna nu får ett utökat stöd genom att en utbildad socionom följer med vid möten med socialtjänst och i övriga myndighetskontakter. 

Fler kommer vidare 

Verksamhetens mål har varit att 35 procent av deltagarna ska gå vidare till ett mer varaktigt boende. Det är en hög siffra med tanke på de svåra livssituationer många som kommer till akutboendet har. 

– Förra året lyckades vi uppnå det målet och det är jag väldigt stolt över. De flesta vi möter har tappat allt hopp, ofta i en kombination av psykisk ohälsa, missbruk och långvarig hemlöshet. Vi har lyckats motivera fler personer till att vilja och orka ta sig vidare, säger Frida Ålander.