Boende för barn och unga vuxna

Stockholms Stadsmission driver boende för barn, ungdomar och unga vuxna som är i behov av en trygg och varm boendemiljö med professionellt stöd. Vi har stödboende samt träningslägenheter. Du som arbetar på socialtjänsten kan placera från hela landet.

Alla våra boenden arbetar utifrån barnets och ungdomens bästa och med evidensbaserade metoder. Hos oss får de boende bland annat möjlighet till praktik och handledning på någon av våra second hand-butiker eller annan arbetsgivare som vi samarbetar med.

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation där allt överskott återinvesteras i verksamheten.