Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende för barn och unga vuxna

Stockholms Stadsmission driver boende för barn, ungdomar och unga vuxna som är i behov av en trygg och varm boendemiljö med professionellt stöd. Vi har stödboende i form av träningslägenheter och familjehemsvård. Du som arbetar på socialtjänsten kan placera från hela landet.

Alla våra boenden arbetar utifrån barnets och ungdomens bästa och med evidensbaserade metoder. Hos oss får de boende bland annat förtur till Stockholms Stadsmissions terapi för unga och möjlighet till praktik och handledning på någon av våra second hand-butiker eller annan arbetsgivare som vi samarbetar med.

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation där allt överskott återinvesteras i verksamheten.

Söker du stödboende för vuxna?

Till stödboendet Bostället.

”Det finns en helhetssyn på ungdomarna”

När Lisa Forell började arbeta vid socialtjänsten i Sundbyberg för ungefär sju år sedan tog hon över några ärenden med barn som var placerade på vårt träningsboende.
Läs om vårt långvariga samarbete

Träningsboende för unga

Stockholms Stadsmissions Träningsboende ger unga mellan 16 och 25 år möjlighet till tryggt stödboende med vuxenstöd. Det finns 20 träningslägenheter i Stockholmsområdet och vi riktar oss till unga vuxna som har daglig sysselsättning och tillräcklig struktur i sin vardag för att klara att bo på egen hand.
Läs mer om Träningsboende för unga

Familjehemsvård

Stockholms Stadsmission erbjuder familjehem eller jourhem och arbetar på uppdrag av socialtjänsten och Kriminalvården. Familjehemmen får konsulentstöd och finns i hela landet, med fokus på Storstockholm. Vi tar emot placeringar av barn, unga och vuxna.
Mer om familjehemsvård