Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjehemsvård

Bild på man som lagar mat.
Stockholms Stadsmission erbjuder familjehem eller jourhem och arbetar på uppdrag av socialtjänsten och Kriminalvården. Familjehemmen får konsulentstöd och finns i hela landet, med fokus på Storstockholm.

I våra familjehem eller jourhem erbjuds barn och vuxna trygghet, stabilitet, stöd och struktur i hemmiljö. Vi tar emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik, kriminellt livsmönster, personer i behov av skydd, med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Vi tar även emot ensamkommande ungdomar.

Våra familjehem och jourhem finns i hela Sverige med tyngdpunkt i Stockholms län. Vi tar emot förfrågningar både inom och utanför ramavtal och gör matchningar utifrån personliga behov och önskemål. Familjehemsvården har tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. 

Alla människor har rätt till nya livschanser

Stockholms Stadsmission förespråkar alla människors rätt till kärlek och värme, rätt till nya livschanser och förmåga att välja och att ta ansvar. Organisationen har en lång tradition av arbete med människor som lever i social utsatthet och basen för vårt arbete är vår värdegrund som bygger på alla människors lika värde och lika rättigheter - oavsett förutsättningar och livssituation.

Möjlighet till ett brett stöd 

Alla som bor i våra familjehem eller jourhem har möjlighet att få tillgång till annat stöd inom Stockholms Stadsmission. Organisationen driver även boenden och träningslägenheter, gymnasieskolor och vuxenutbildning samt erbjuder arbetsträning och anordnar fritids- och kollo för unga. 

En idéburen organisation med lång erfarenhet

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete för barn, unga och vuxna i utsatthet. Vi erbjuder förutom familjehemsvård för barn, unga och vuxna akutboende och stödboende för människor i hemlöshet, i och utanför ramavtal, samt driver boenden på entreprenad. Vi erbjuder utbildning och driver sociala företag utan vinstsyfte.

Vilka är vi på familjehemsvården?

Lena Sjögren är utbildad beteendevetare med erfarenhet av arbete med barn och unga inom socialtjänsten. Senast från Barnahus i Södertälje kommun. Lena har även erfarenhet av arbete inom Kriminalvården.

Maryam Keshavarz är utbildad beteendevetare och kommer närmast från tjänsten som kvalificerad kontaktperson samt biträdande verksamhetschef inom boendeverksamhet. Maryam är utbildad tolk och talar, utöver svenska, flytande persiska och engelska. 

Familjehemsvården leds av enhetschef Ulf Trolin. Han har över 30 års erfarenhet av socialt arbete inom kriminalvård, socialtjänst samt idéburen verksamhet.

Alla familjehem får konsulentstöd av högskoleutbildad personal med bred erfarenhet av socialt arbete. 

Välkommen att kontakta oss för mer information!
Obs! 
Under 2021 kommer Stockholms Stadsmissions familjehemsvård att avvecklas - därför kan vi inte erbjuda nya placeringar. 

Har du frågor om familjehem eller jourhem?
Kontakta Familjehemsvård
familjehemsvarden [at] stadsmissionen.se