Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Translate
Translate
Sök
Sök

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LSS-boende

Stockholms Stadsmission erbjuder LSS-boende för personer inom personkrets 1. Idag driver vi gruppboende i Täby och Huddinge. I början av 2020 öppnar vi nytt boende i Nacka.

I våra LSS-boende får hyresgästerna:    

  • ett professionellt och gott bemötande enligt Stockholms Stadsmissions värdegrund om alla människors lika värde, lika rättigheter och rätt till egenmakt.  
  • en stödperson som ger stöd utifrån behov med till exempel inköp, har kontakt med hälso- och sjukvården mm.
  • en individuell genomförandeplan och stöd i kontakterna med kommunens LSS-handläggare och gode man. 

I alla våra LSS-boende ger våra medarbetare stöd och omsorg som bygger på ett evidensbaserat förhållningssätt, där ett lågaffektivt bemötande och motiverande samtal är en given grund. Vi har även kunskap inom alternativ och kompletterande kommunikation.

Vår personal

Stödpedagogerna i våra boenden har teoretisk och erfarenhetsbaserad omsorgskunskap. Stödpedagogerna har även teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskaper om missbruksproblematik. Våra boendestödjare har undersköterskeutbildning eller en liknande teoretisk utbildning. Boendestödjarna har erfarenhet av att arbeta inom LSS området med människor inom personkrets 1.