Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LSS-boende – gruppbostäder för vuxna

Stockholms Stadsmission driver flera LSS boende i Stockholm.
Stockholms Stadsmission erbjuder gruppbostäder för vuxna med autism, autismliknande tillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning (personkrets 1) enligt LSS. Som en idéburen aktör värderar vi högt att erbjuda våra hyresgäster ett professionellt och gott bemötande enligt vår värdegrund. Gruppbostäderna ligger i Stockholm.

Gruppbostäder med individens behov i centrum

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Ett av våra kärnområden är rätten till bostad. Det inkluderar LSS-boende för vuxna inom personkrets 1. Vår värdegrund präglar i allra högsta grad hur vi bemöter hyresgästerna i våra gruppbostäder. Våra insatser ska främja hyresgästernas egenmakt och vi bemöter individen utifrån behov, situation och önskemål.

I vårt arbete är det viktigt att vara lösningsorienterade. För varje hyresgäst skapas en individuell genomförandeplan och vi ger stöd i kontakterna med kommunens LSS-handläggare och gode man. Vår utgångspunkt är att alla individers behov tillgodoses och vår målsättning är att alla ska ha möjlighet att leva ett meningsfullt och tryggt liv.

Trygg LSS-boende

I alla våra gruppbostäder ger vi stöd och omsorg som bygger på ett professionellt förhållningssätt, där ett lågaffektivt bemötande och motiveringsarbete är en given grund. Vi har även kunskap inom alternativ och kompletterande kommunikation.

Ett eget hem

Hos oss bor hyresgästerna i en egen lägenhet med två rum, kök och badrum. Alla våra boenden erbjuder gemensamma ytor som anpassas till hyresgästernas önskemål och intressen. Våra LSS-boende finns i både hyreshus och i villor runt om i Stor Stockholm.

Vill du veta mer eller är intresserade av ett studiebesök? Vi kan ordna fysiska och digitala möten. Välkommen att kontakta oss!

Jari Kuivamäki
Enhetschef LSS
jari.kuivamaki [at] stadsmissionen.se
Eva Rehnberg Arvidsson, verksamhetsområdeschef LSS
Eva Rehnberg
Placeringsansvarig LSS
eva.rehnbergarvidsson [at] stadsmissionen.se