Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gruppboende Lunden LSS

Lunden LSS-boende i Täby.
Gruppboendet Lunden i Täby har fem lägenheter. Det är ett LSS-boende för vuxna som präglas av trygghet, respekt och självbestämmande. Boendet drivs i egen regi.

Gruppboendet Lunden erbjuder lägenheter med eget hyreskontrakt för personer inom personkrets 1. Hyresgästerna får stöd och service utifrån individuella behov och personal finns på plats dygnet runt. 

Detta får hyresgästerna hos oss:    

  • ett professionellt och gott bemötande enligt Stockholms Stadsmissions värdegrund om alla människors lika värde, lika rättigheter och rätt till egenmakt.  
  • en stödperson som ger stöd utifrån behov med till exempel inköp, har kontakt med hälso- och sjukvården mm.
  • en individuell genomförandeplan och stöd i kontakterna med kommunens LSS-handläggare och gode man. 

Stockholms Stadsmission är en idéburen aktör utan vinstsyfte som driver idag ett flertal offentligfinansierade boendeverksamheter med goda resultat. Arbetet sker utifrån vår värdegrund och att ingen människa är bara det du ser, och att alla har rätt till egenmakt, alltså medbestämmande och medinflytande över sin egen livssituation. 

Det finns ett femtiotal verksamheter inom utbildning, socialt företagande och omsorg. Vi erbjuder även daglig verksamhet inom textilproduktion på Remake Stockholms Stadsmission (se mer nedan). 

Stockholms Stadsmission driver gruppboendet Lunden LSS sedan mars 2018. Verksamheten drevs tidigare av Sociala Missionen. I oktober 2019 öppnar ett nytt boende i Huddinge.

Vill du veta mer eller har frågor? Välkommen att kontakta oss för mer information: 

Ewa Norrgård
Verksamhetsområdeschef

Besök oss:

Varggropsvägen 8
187 69 Täby
Sverige