Stockholms Stadsmissions program för socialt hållbara bostäder

bild barnfamilj
Stockholms Stadsmissions program för socialt hållbara bostäder syftar till att tillgängliggöra långsiktiga, trygga och överkomligt prissatta bostäder till målgrupper som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden.

Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att arbeta både operativt och opinionsbildande med att bryta hemlöshet. Bostad är en mänsklig och medborglig rättighet, men enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning lever över 33 000 människor i hemlöshet. Vi ser att det finns ett stort behov av att tillgängliggöra, bygga och förvalta bostäder som går till målgrupper som har svårt att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Detta är anledningen till att Stockholms Stadsmission nu satsar på socialt hållbara bostäder.

Socialt hållbara bostäder

Stockholms Stadsmissions socialt hållbara bostäder är trygga och trivsamma, bygger på gemenskap och inkludering. Hyresbostäderna är överkomligt prissatta och matchas med människor som står långt ifrån bostadsmarknaden. 

– Målet med programmet är att få fram fler socialt hållbara bostäder till våra deltagare. Vi ska uppnå detta genom tillväxt i våra befintliga operativa verksamheter, och genom nya innovativa projekt på bostadsmarknaden. Förhoppningen är att Stockholms Stadsmissions program för socialt hållbara bostäder bidrar till en mänskligare och mer inkluderande bostadsmarknad, säger Pernilla Parding, programansvarig Stockholms Stadsmissions socialt hållbara bostäder. 

Inom programmet ryms det flera projekt. Däribland att utveckla Stockholms Stadsmissions befintliga lägenhetsbestånd, starta innovativa modeller som tillgängliggör nyckelfärdiga fastigheter i nyproduktion och utveckla äldre fastigheter med nya boendemöjligheter. Inom ramen för programmet bygger Stockholms Stadsmission även för första gången en egen fastighet.