Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stödboende

Stockholms Stadsmission erbjuder stödboende i Stockholm för både vuxna och unga. Ett stödboendes uppdrag är att stötta och motivera individen till att komma vidare till ett mer varaktigt boende.

Stödboende i form av träningslägenheter för unga

Vårt stödboende för ungdomar består av ett antal lägenheter i Stockholmsområdet. Träningslägenheterna passar ungdomar som har daglig sysselsättning och behöver extra vuxenstöd för att klara vardagen.

Verksamheterna arbetar utifrån vår värdegrund som bland annat värnar om alla människors lika värde och rätt till nya livschanser.