Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Träningsboende för unga

Ungdomar och vuxna pratar i köket.
Stockholms Stadsmissions Träningsboende ger unga mellan 16 och 25 år möjlighet till tryggt stödboende med vuxenstöd. Det finns 20 träningslägenheter i Stockholmsområdet och vi riktar oss till unga vuxna som har daglig sysselsättning och tillräcklig struktur i sin vardag för att klara att bo på egen hand. 

Vårt uppdrag är att möta utsatta ungdomar oavsett bakgrund med målet att lyfta deras resurser på vägen mot vuxenblivande och integrering i samhället. Verksamheten består av 20 träningslägenheter utspridda i Stockholmsområdet i anslutning till kollektivtrafiken samt kontor med gemensamma utrymmen för möten och umgänge.

Hos oss är alla välkomna oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer eller sexuell läggning. Vi har kompetens inom HBTQ-frågor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld etc. Verksamheten har stödboendetillstånd.

Stödboende med fokus på egenmakt

Utgångspunkten för arbetet med ungdomarna är att alla människor har förmågan att fatta egna beslut, men kan behöva hjälp i olika faser av livet. Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att vi går bredvid snarare än tar över i de situationer som känns främmande eller där ungdomarna är osäkra. Vi vill ge våra ungdomarna positiva erfarenheter av arbete och utbildning samt kunna bo på egen hand utan stöd.

En coach finns tillgänglig dygnet runt via ett journummer så att ungdomarna ska känna sig trygga i att de alltid kan få stöd vid behov.

Detta får ungdomarna på Träningsboendet

Vi erbjuder gemensamma middagar och studiehjälp i våra trivsamma lokaler på Kungsholmen. Här finns gemensamt kök, vardagsrum och bibliotek. Hit är ungdomarna alltid välkomna. Ungdomar som bor i träningslägenheter hos oss får dessutom förtur till exempelvis ungdomsmottagning, psykoterapi och arbetsträning i Stockholms Stadsmissions regi.

Stor erfarenhet och bred kompetens hos medarbetarna

Vi som jobbar på verksamheten är socionomer, beteendevetare och personal med erfarenhet av arbete med unga vuxna. Vi är dessutom utbildade inom metoderna motiverande samtal och traumamedveten omsorg, och får regelbunden handledning.

Lena Karlsson
T.f. Verksamhetschef
Maria Lindqvist
T.f. Verksamhetsledare
Vill du veta mer om Träningsboendet?
Kontakta oss så berättar vi mer:

"Det finns en helhetssyn på ungdomarna"

När Lisa Forell började arbeta vid socialtjänsten i Sundbyberg för ungefär sju år sedan tog hon över några ärenden med barn som var placerade på vårt träningsboende. Det blev starten på ett långvarigt samarbete.

Lisas erfarenheter av att jobba med oss