Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Träningsboende för unga

Unga människor i ett kök.
Stockholms Stadsmissions Träningsboende ger unga mellan 16 och 25 år möjlighet till tryggt stödboende med vuxenstöd. Det finns 20 träningslägenheter i Stockholmsområdet och vi riktar oss till unga vuxna som har daglig sysselsättning och tillräcklig struktur i sin vardag för att klara att bo på egen hand. 

Vårt uppdrag är att möta utsatta ungdomar oavsett bakgrund med målet att lyfta deras resurser på vägen mot vuxenblivande och integrering i samhället. Verksamheten består av 20 träningslägenheter utspridda i Stockholmsområdet. Lägenheterna ligger i anslutning till kollektivtrafiken samt kontor med gemensamma utrymmen för möten och umgänge.

Bostads Ung riktar sig till unga mellan 16 och 25 år som är i behov av stöd. Ungdomar med till exempel psykisk ohälsa, trauma, missbruk, kriminalitet, ensamkommande och i behov av skydd. Vi har kompetens inom missbruk och kriminalitet, HBTQ-frågor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld etc. Verksamheten har tillstånd från IVO (inspektionen för vård och omsorg) att bedriva stödboende.

Stödboende med fokus på egenmakt

Utgångspunkten för arbetet med ungdomarna är att alla människor har förmågan att fatta egna beslut, men kan behöva hjälp i olika faser av livet. Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att vi går bredvid snarare än tar över i de situationer som känns främmande eller där ungdomarna är osäkra. Vi vill ge våra ungdomarna positiva erfarenheter av arbete och utbildning samt kunna bo på egen hand utan stöd.

Personal finns tillgänglig dygnet runt via ett journummer så att ungdomarna ska känna sig trygga i att de alltid kan få stöd vid behov.

Detta får ungdomarna på Träningsboendet

I stödet från oss ingår, utöver träffar med coach: 

  • Kontakt med och stöd av vår Bobyrå som regelbundet gör servicerundor och stöttar praktiskt i boendet
  • Boskola för att bli boredo
  • Stöd och uppföljning av Nattjouren
  • Gemensamma aktiviteter och middagar
  • Studiehjälp

Vi finns i trivsamma lokaler på Södermalm. Här finns ett gemensamt kök och samtals- och studierum. Hit är ungdomarna alltid välkomna. Ungdomar som bor i träningslägenheter hos oss får dessutom förtur till verksamheter/aktiviteter i Stockholms Stadsmissions regi såsom exempelvis arbetsträning i våra sociala företag.

Stor erfarenhet och bred kompetens hos medarbetarna

Vi som jobbar på verksamheten är socionomer, beteendevetare och personal med erfarenhet av arbete med unga vuxna. Vi är dessutom utbildade inom metoderna motiverande samtal och traumamedveten omsorg, och får regelbunden handledning.

Ulf Trolin
Enhetschef
Ulf.Trolin [at] stadsmissionen.se
Vill du veta mer om Träningsboendet?
Kontakta oss så berättar vi mer:
bostadung [at] stadsmissionen.se