Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

”Det finns en helhetssyn på ungdomarna”

Lisa Forell i träningsboendets gemensamhetsutrymme
Lisa Forell är socialsekreterare vid socialtjänsten i Sundbyberg och arbetar bland annat med att placera ensamkommande barn. Hon har arbetat i många år med Stockholms Stadsmissions stödboende och träningsboende för unga.

– Jag tycker att samarbetet fungerar otroligt bra och får jag möjlighet väljer jag att placera hos Stockholms Stadsmission. Det finns en helhetssyn på ungdomarna, säger Lisa.

När Lisa Forell började arbeta vid socialtjänsten i Sundbyberg för ungefär sju år sedan, tog hon över några ärenden med ensamkommande barn som var placerade på Stockholms Stadsmissions träningsboende. Det blev starten på ett långvarigt samarbete.

En helhetssyn på den boende

Lisas erfarenhet är att träningsboendet tittar på hela den boendes livssituation; på ekonomi, på fritid, på skola och på bostad. Hon ser också att personalen vill skapa en relation till ungdomen. 

- Jag märker att man har en plan på att lära känna och nå den boende. Man försöker bygga en relation. Då krävs det att man träffas och det gör man här. Man låter relationen ta tid och lär känna ungdomen och dennes behov, säger Lisa.

Man låter relationen ta tid och lär känna ungdomen och dennes behov.

Lisa menar också att Stockholms Stadsmissions värdegrund märks i kontakten med coacherna. 

– Det är den som får prägla arbetet. Om jag jämför med de privata bolagen så har inte de samma resurser, det märks. Här upplever jag att coacherna är väldigt flexibla. Man provar nya saker för att göra vad som kan vara bra för ungdomen. Man kanske behöver hjälp i samtal med myndigheter, samtala, fika eller promenera, säger Lisa.

Nöjd med personalen

Lisa har genom åren varit nöjd med alla coacher på träningsboendet som hon har haft samarbete med. För även om personal har slutat så har hon varit nöjd med nya som börjat i verksamheten. 

– Det skapar en trygghet som handläggare att veta att även om det är personalomsättning så är personalen alltid bra. För mig har det känts som att coacherna blir som kollegor. Att vi tillsammans jobbar väldigt tätt ihop med ungdomarna, avslutar Lisa.