Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stödboende och träningsboende för unga

Unga människor i ett kök.
Stockholms Stadsmissions Bostad Ung riktar sig till unga mellan 16 och 25 som är i behov av stöd för att kunna bo och som ibland också har behov av skydd.

Bostad Ung möter och stöttar ungdomar som av någon anledning inte kan bo hemma och därför får boende med stöd av socialtjänsten. Orsakerna kan se olika ut, till exempel kan den unga vara utsatt för våld i nära relationer, ibland kopplade till hedersproblematik. Ofta finns någon form av psykisk ohälsa med i bilden och den unge behöver stöd att både bo bra och bo kvar. Målet är att lyfta deras resurser på vägen mot vuxenblivande och integrering i samhället. 

Vi har idag även möjlighet att ta emot vuxna kvinnor i behov av skydd, avser Skyddsnivå 1. Verksamheten består av stödboenden och träningslägenheter utspridda i hela Stockholmsområdet. Bostad Ung har tillstånd från IVO att arbeta med stödboende i lägenhet för ungdomar 16-21år.

Coachande förhållningssätt

Utgångspunkten för arbetet med ungdomarna är att alla människor har förmågan att fatta egna beslut, men kan behöva hjälp i olika faser av livet. Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt, vilket innebär att vi går bredvid snarare än tar över i de situationer som känns främmande eller där ungdomarna är osäkra. Vi vill ge ungdomarna positiva erfarenheter av arbete och utbildning, och att framåt kunna bo på egen hand utan stöd. Personal finns tillgänglig dygnet runt via ett journummer, så att ungdomarna alltid ska kunna känna sig trygga. 

Mervärde för ungdomarna

Vid sidan om boende och regelbundna träffar med våra coacher, erbjuds ungdomarna ett mervärde i att få ta del av:

  • Service via vår Bobyrå, med regelbundna servicerundor och stöttning i det praktiska.
  • Boskola för att bli boredo
  • Kontakt med trygghetsjour kvällar och nätter.
  • Gemensamma aktiviteter och middagar
  • Läxhjälp för att nå uppsatta mål.
  • Förtur till verksamheter och aktiviteter i Stockholms Stadsmissions regi, som exempelvis arbetsträning i våra sociala företag.

Vi finns i trivsamma lokaler på Södermalm. Här finns ett gemensamt kök och samtals- och studierum. Hit är ungdomarna alltid välkomna! Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att systematiskt förebygga smittspridningen under pandemin. 

Stor erfarenhet och bred kompetens hos medarbetarna

Vi som jobbar på verksamheten är socionomer, beteendevetare och personal med erfarenhet av arbete med unga vuxna. Vi är utbildade inom metoderna motiverande samtal (MI) och traumamedveten omsorg (TMO), samt lågaffektivt bemötande, och får regelbunden handledning. Personalen har även utbildning och erfarenhet av utredningsmetoden Patriark samt Sara.

Porträtt på Ulf Trolin, enhetschef för Bostad ung.
Ulf Trolin
Enhetschef
Ulf.Trolin [at] stadsmissionen.se
Porträtt på Anna Uhrwing Molander.
Anna Uhrwing Molander
Samordnare
Anna.U.Molander [at] stadsmissionen.se
Vill du veta mer om stödboende/träningsboende?
Kontakta oss så berättar vi mer:
bostadung [at] stadsmissionen.se

Är du Fastighetsägare och vill hjälpa till?

Vi erbjuder fastighetsägare en unik möjlighet att bidra till social hållbarhet. Bostad Ung är en av flera olika boendelösningar som Stockholms Stadsmission tillhandahåller för att långsiktigt motverka hemlöshet. Tillsammans gör vi Stockholm till en mänskligare stad. Kontakta oss, så berättar vi gärna mer och om hur du som fastighetsägare kan hjälpa till:
Tanja Küller, Enhetschef Bobyrån
Tanja.Kuller@stadsmissionen.se
08-684 233 98