Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stödboendet Bostället – för människor i hemlöshet

Boende på stödboendet Bostället pratar med personal.
Bostället är ett stödboende i centrala Stockholm för vuxna som lever i hemlöshet och missbruk som behöver stöd för att förändra sin livssituation. Alla placeringar sker via socialtjänsten.

Stödboendets uppdrag är att stötta och motivera individen till att komma vidare till ett mer varaktigt boende. Tillsammans med handläggare på socialtjänsten tar vi fram genomförandeplaner med både korta och långsiktiga mål. 

Genomförandeplanen bygger på fyra områden enligt en egenutvecklad modell för att arbeta med hälsa, arbete/sysselsättning, sociala nätverk och boende. Individuella uppföljningar görs löpande.

Bostället är ett stödboende med drogtolerans. Det betyder att de boende inte måste vara drogfria för att få en plats. Det finns 37 platser och även möjlighet till boende för par. Husdjur är välkomna i mån av plats. Stödboendet har ramavtal med Stockholms stad och flera kranskommuner.

Verksamheten arbetar utifrån Stockholms Stadsmissions värdegrund som bland annat värnar om alla människors lika värde och rätt till nya livschanser. 

Samverkan på vägen mot ett självständigt boende 

Stödboendet arbetar med hela förändringsprocessen mot ett mer självständigt boende och samarbetar med bland annat Stockholms Stadsmissions Bostad Först, som ger möjlighet till eget boende i lägenhet med stöd.

Stödboendet erbjuder:

  • ett professionellt och gott bemötande utifrån Stockholms Stadsmissions värdegrund
  • stöd av personlig vägledare (kontaktperson) utifrån motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande (LAB)
  • en individuell genomförandeplan med mål och aktiviteter 
  • ett eget boenderum med dusch och toalett och flexibilitet att komma och gå när hen vill
  • tre mål mat om dagen som serveras på bestämda tider
  • personal som är tillgänglig i boendet dygnet runt
  • trygghet i en dagligen utförd närvarokoll 
  • deltagarforum för aktiv deltagarmedverkan och inflytande i boendet
  • möjlighet till digitala möten under coronapandemin
Therezia Stefanzdotter Wirén
Tf Enhetschef
Therezia.StefanzdotterWiren [at] stadsmissionen.se
Placera på stödboendet
Tf Placeringsansvarig
Therezia.StefanzdotterWiren [at] stadsmissionen.se
Kontakta stödboendet Bostället
Receptionen

Besök oss:

Högbergsgatan 51
118 26 Stockholm
Sverige